Enkele mededelingen in verband met einde schooljaar

2 juli 2021

Met kleine stapjes gaan we terug naar normaal. Zo zijn we blij te kunnen melden dat de sportdagen volgens planning door kunnen gaan.

De planning is als volgt:

Programma sportdagen einde schooljaar:

  • vmbo 1: woensdag 7 juli lesuur 1 t/m 4
  • havo/vwo 1: woensdag 7 juli lesuur 5 t/m 8
  • vmbo 2: dinsdag 6 juli lesuur 1 t/m 4
  • havo/vwo 2: dinsdag 6 juli lesuur 5 t/m 8
  • vmbo 3: maandag 5 juli lesuur 1 t/m 4  
  • havo/vwo 3: maandag 5 juli, lesuur 5 t/m 8

De overige dagdelen volgen de leerlingen gewoon les.

Overgangsnormen schooljaar 21-22

De bevorderingscriteria, zoals deze op de website staan, worden bij de overgang gehanteerd.

Dat betekent, dat een leerling, die regulier bevorderd is, op basis van zijn of  haar cijfers over gaat naar het volgend leerjaar. Een leerling, die niet regulier bevorderd is, zal altijd besproken worden door de docentenvergadering. Deze docentenvergadering beslist dan over de best passende plek voor het volgende leerjaar. Daarbij wordt uiteraard naar de ontwikkeling van de leerling gekeken en vinden wij het belangrijk dat, ondanks de omstandigheden, leerlingen succesvol hun schoolloopbaan kunnen voortzetten.

Inzage toetsen na toetsweek

Als een leerling na de toetsweek graag een toets wil inzien, dan kan dit op maandag 19 juli om 09.00 uur. Hiervoor kan hij/zij zich via de mail aanmelden bij de vakdocent.

Rectificatie

En tenslotte wil ik u graag een zin uit mijn vorige mail rectificeren. De zin moet luiden: “En verder houden we ons aan de regels van de rijksoverheid; leerlingen in school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven (behalve na een negatieve testuitslag)”, waarbij het gaat om een officiële test van de GGD (en niet een zelftest). Met hartelijk dank aan een oplettende lezeres.

 

Met vriendelijke groet,

Zwanetta Por
Rector

< Terug naar nieuwsoverzicht