Planning tot aan de meivakantie

9 april 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste leerling,

Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie deze mail in goede gezondheid lezen!

In deze mail wil ik jullie op de hoogte stellen van een aantal organisatorische zaken.

Om te beginnen hebben jullie een mail van de GGD gehad over een ‘gezondheidscheck’. De mail voor (ouders / verzorgers van) leerlingen van het vmbo is op 6 april in jullie mailbox beland, en de mail voor (ouders / verzorgers van) leerlingen van het havo/vwo zal op 12 en 19 april arriveren. We willen jullie vragen om deze check in te vullen, zodat de GGD een goed beeld krijgt van hoe het er voor staat in onze regio, en we acties kunnen uitzetten, indien nodig en wenselijk.

Ook in het kader van gezondheid: de maand april is omgetoverd tot sportmaand. De leerlingen weten dit al, en daarnaast wil ik het nog een keer onder de aandacht brengen: In de maand april zal elke woensdag en donderdag een nieuwe challenge plaatsvinden die jullie in de grote pauze kunnen aangaan. Hou de monitoren in de gaten en zie welke challenge er die dag centraal staat. Want: door genoeg te bewegen en gezond te eten ga je lekkerder in je vel zitten.

Verder staat er op de kalender van de school te lezen dat we op 16 april weer een ontwikkeldag hebben. De docenten zijn dan bezig om materiaal te ontwikkelen ten dienste van het lesgeven. De leerlingen hebben deze dag geen les en geen opdrachten. Er zijn op deze dag wel herkansingen gepland voor de Tweede Fase van HAVO/VWO.

In de week van 19 april hanteren we een 40-minutenrooster.

Op dinsdag 20 april zijn de rapportvergaderingen voor de onderbouw. Dit heeft gevolgen voor het lesrooster. De leerlingen van de onderbouw en geheel VMBO werken vanuit huis en kunnen in itsLearning zien wat er die dag van hen verwacht wordt. Docenten zullen dan geen online lessen verzorgen en niet beschikbaar zijn in teams. De lessen voor de bovenbouw HAVO/VWO zullen gewoon doorgaan, zoals gepland.

Als het goed is zijn jullie allemaal uitgenodigd voor het oudergesprek met de mentor van uw zoon/dochter. Mocht er geen gesprek gepland staan en er wel behoefte zijn aan een gesprek, kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Tenslotte: wellicht hebben jullie al iets gelezen over zelftesten op school. Zodra we daar meer over weten, zal ik het jullie laten weten. Er zal in elk geval meer informatie jullie kant uitkomen en voor ouders van leerlingen onder de 16 een vraag om toestemming. Wordt vervolgd! Voor wie al wat meer wil lezen:

https://www.vo-raad.nl/artikelen/zelftesten-in-het-voortgezet-onderwijs

De leerlingen in de onderbouw zitten midden in de toetsweek. Iedereen veel succes met het voorbereiden en het maken van de toetsen. Aansluitend aan deze toetsweek zullen een aantal momenten gepland worden om toetsen in te halen. Vakdocenten en mentoren maken hierover afspraken met de leerlingen.

Ik wens jullie een mooi weekend!

Met vriendelijke groet,

Zwanetta Por
Rector

< Terug naar nieuwsoverzicht