Rooster inhaal- en ondersteuningsprogramma havo-4/5 vwo-4/5/6

12 februari 2021

Best leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s) van havo-4, havo-5, vwo-4, vwo-5 en vwo-6,

Afgelopen week hebben we al verschillende vragen ontvangen over het rooster van het inhaal- en ondersteuningsprogramma voor de bovenbouw havo en vwo door VKPS. Heb jij je daarvoor aangemeld? Dan vind je in de bijlage het rooster voor de bijeenkomsten op zaterdag 27-2, zaterdag 6-3, zaterdag 13-3 en maandag 15-3.

Sommige leerlingen hebben ervoor gekozen om twee vakken te volgen op deze dagen. In een enkel geval is het niet gelukt om dit in het rooster te verwerken. Ben jij een van deze leerlingen, dan kies je voor het vak dat voor jou het meest van belang is. Mocht je daarover nog vragen hebben, meld je dan bij je mentor of loop na de vakantie bij een van ons binnen. We vinden samen vast een oplossing!

Voor nu een fijne vakantie toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Jos van der Donk en Vicky Thijssen
Teamleiders havo 3-5 en vwo 3-6