Corona update 15 januari 2021

15 januari 2021

Beste leerling,

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat ook leerlingen van het middelbaar onderwijs onderling afstand tot elkaar moeten houden van 1,5 meter, voor zover mogelijk. We hebben de afgelopen dagen nagedacht over de vraag, hoe we dat het beste kunnen doen. In deze mail lees je daarover meer.

Thuis lessen
Voor veel leerlingen verandert er niets. Je volgt de lessen vanuit huis, zoals je al gewend was. Hooguit zullen er wat meer toetsen of andere cijfermomenten komen, nu het langer gaat duren. Dat hoor je van je docent.

Eindexamenklassen
De leerlingen van de eindexamenklassen blijven naar school komen. Dat verandert ook niet. Wel gaan we ervoor zorgen dat elke klas 2 aangrenzende lokalen tot zijn beschikking heeft, zodat de leerlingen afstand kunnen houden van elkaar. Overal in de school moeten leerlingen afstand houden tot elkaar, dus ook in de gangen, het OLC en in de aula.

Leerlingen vmbo / leerlingen met praktijkvakken
Er komen wel meer leerlingen naar school: leerlingen van de tweede en derde klassen die lessen hebben in BWI, PIE, Z&W of techniek zullen een aantal van deze lessen gaan krijgen. Dat moet omdat de lockdown langer gaat duren, en het is (uiteraard) volgens de richtlijnen. We hebben hiervoor een nieuw rooster moeten maken, omdat we leerlingen niet teveel heen-en-weer willen laten fietsen tussen de praktijklessen op school en de theorielessen thuis. Dat nieuwe rooster raakt uiteraard alle leerlingen van het vmbo.Doordat we een totaal nieuw rooster hebben moeten maken met de nieuwe richtlijnen kan het zijn dat het rooster van een leerling niet altijd heel evenwichtig is. Helaas kunnen we daar nu niet veel aan veranderen. Tijdens de praktijklessen dienen de leerlingen zich te houden aan de geldende normen dus: mondkapje op, afstand houden en de aanwijzingen van de vakdocenten opvolgen.

PTA-Toetsen
Er zijn ook leerlingen die alleen voorPTA-toetsen naar school komen, en de andere lessen thuis volgen. Dat blijft zo. Wel zullen we de gymlokalen, B70 en B83 hiervoor inrichten, omdat daar leerlingen van één klas op afstand van elkaar toch dezelfde toets kunnen maken. Let dus goed op waar je moet zijn voor je toets!

LO lessen
De lessen LO worden nog steeds niet gegeven, want nu de leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, is het geven van die lessen (voorlopig) niet uitvoerbaar. Maar natuurlijk moet je wel bewegen! Kijk in It’s Learning naar het programma dat je docent daar voor je klaar zet.

Thuislokaal
De leerlingen die nu naar school komen om in het thuislokaal of in het Open Leercentrum hun schoolwerk te doen, blijven dat doen, net als in de afgelopen week of weken.

50 minuten rooster
De lessen blijven 50 minuten duren.

We doen dat om de volgende redenen. De lessen thuis en op school hebben dezelfde lengte, want docenten moeten vaak beide groepen bedienen, en op school is er veel behoefte aan lessen van 50 minuten. We horen daarnaast van veel kanten dat de 50 minuten ook voor thuis goed bevallen. Elke les heeft een stuk ‘les’ en een stuk ‘zelf werken’, zodat een deel van het huiswerk al af is aan het einde van de les. We merkten dat vorig jaar veel leerlingen in de middag, na afloop van de verkorte lessen, niet meer aan hun huiswerk toekwamen. En dat komt de studie niet ten goede! Bovendien heb je op deze manier ook elke les even de mogelijkheid om op te staan, even te bewegen, iets te drinken te halen, en dergelijke. Je zit wel langer achter je laptop, maar met meer onderbrekingen.

Pauzes
De pauzes worden gesplitst. In Somtoday kun je zien wanneer jouw pauze gepland is.

Samen werken
We hebben in een vorige mail als tip meegegeven dat leerlingen met een studiemaatje de lessen samen zouden kunnen volgen.
De regels van het RIVM moeten natuurlijk wel in acht worden genomen, ook thuis.

Succes!
Het is heel jammer dat het zo moet. Het is vervelend dat leerlingen vanuit huis moeten leren, het missen om naar school te kunnen gaan, en alle overige sociale contacten moeten missen. Maar het is niet anders. Ik hoop dat jullie erin slagen om er het beste van te maken. En mocht dat niet lukken: neem dan contact op met je mentor zodat jullie samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Heel veel succes gewenst!

Met vriendelijke groeten,

Zwanetta Por
Rector

< Terug naar nieuwsoverzicht