Corona: voortgang lessen examenklassen vmbo

18 september 2020

Beste leerling,
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de examenklassen VMBO,

Het is natuurlijk niet nieuw dat we samen een spannende tijd doormaken.

In ons dagelijks leven hebben we te maken met het coronavirus en daarnaast ga jij/gaat uw kind dit schooljaar eindexamen doen. Vorig schooljaar hebben we gezien dat het in het onderwijs van de een op de andere dag anders moest. Hopelijk gaan we dit schooljaar niet meer meemaken dat we allemaal thuis komen te zitten en dat we onderwijs op afstand geven/volgen.

Op dit moment hebben we te maken met leerlingen en docenten die met klachten thuis zitten. Gebruik de beslisboom (zie bijlage) om te beoordelen of jij/uw kind thuis moet blijven. Blijft een leerling thuis dan kunnen ouders dit doorgeven per mail aan receptie@dendron.nl.

We willen ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk continuïteit van het onderwijsprogramma plaatsvindt en dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op het examenprogramma. Daarvoor hanteren wij op het Dendron College voor de examenklassen de volgende richtlijnen:

 

  • De docent en leerlingen zijn aanwezig: de les gaat gewoon door.
  • De docent is aanwezig en enkele leerlingen zijn met klachten thuis: de les op school gaat gewoon door en de leerling die thuis is volgt de les via MS Teams en It’s Learning. In de bijlage is te lezen hoe dat werkt. Als jij/uw kind de lessen niet volgt is dit ongeoorloofd verzuim.
  • De docent is met klachten thuis:
  • Voor de theorievakken geldt; de leerlingen zijn in het leslokaal aanwezig mits er surveillance is. Via MS Teams en It’s Learning is er contact met de leerlingen in de klas (of thuis als ook een leerling met klachten thuis is).
  • Voor de praktijkvakken geldt; deze lessen vallen uit.
  • De docent is ziek (niet in staat om les te geven): de studieplanner voor de leerlingen staat in It’s Learning en de leerlingen werken in het lokaal door volgens de planning mits er surveillance is.

Dit alles vraagt natuurlijk een en ander van jou als leerling en ouder(s)/verzorger(s). We vertrouwen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in bovenstaande situaties. Tijdens de lessen verwachten we dat leerlingen samenwerken en elkaar helpen daar waar dat mogelijk is. Daarnaast vragen we, als de mogelijkheid er is, om een tablet of een laptop mee naar school te nemen. Dat maakt het gebruik van MS Teams, It’s Learning en andere digitale toepassingen nog gemakkelijker.

En tenslotte willen wij nogmaals iedereen dringend vragen om het mondkapje op te zetten bij verplaatsingen.
Het is één van de maatregelen waardoor we Corona minder kans willen geven.

Met vriendelijke groet,

Fried Hanraets, teamleider vmbo TL 2-4
Mano Pallandt, teamleider BK2-4

 

< Terug naar nieuwsoverzicht