Corona: voortgang lessen examenklassen havo/vwo

18 september 2020

Beste leerling,
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de examenklassen HAVO en VWO,

Het is natuurlijk niet nieuw dat we samen een spannende tijd doormaken.

In ons dagelijks leven hebben we te dealen met het coronavirus en daarnaast ga jij/gaat uw kind dit schooljaar eindexamen doen. Vorig schooljaar hebben we gezien dat het in het onderwijs van de een op de andere dag anders moest. Hopelijk gaan we dit schooljaar niet meer meemaken dat we allemaal thuis komen te zitten en dat we onderwijs op afstand geven/volgen.

Op dit moment hebben we te maken met leerlingen en docenten die met klachten thuis zitten. Gebruik de beslisboom (zie bijlage) om te beoordelen of jij/uw kind thuis moet blijven. Blijft een leerling thuis dan kunnen ouders dit doorgeven per mail aan receptie@dendron.nl.

We willen ervoor zorgen dat de continuïteit van het onderwijsprogramma in de examenklassen niet in gevaar komt. Daarvoor hanteren wij op het Dendron College voor de examenklassen de volgende aanpak: 

  • De docent en leerlingen zijn aanwezig: de les gaat gewoon door.
  • De docent is aanwezig en enkele leerlingen zijn met klachten thuis: de les op school gaat gewoon door en de leerling die thuis is volgt de les via MS Teams en It’s Learning. In de bijlage is te lezen hoe dat werkt.
  • De docent is met klachten thuis: de leerlingen zijn in het leslokaal aanwezig. Via MS Teams en It’s Learning is er contact met de leerlingen in de klas (of thuis als ook een leerling met klachten thuis is).
  • De docent is ziek (niet in staat om les te geven): de studieplanner voor de leerlingen staat in It’s Learning en de leerlingen werken in het lokaal door volgens de planning. 

Als leerlingen de les kunnen volgen zijn ze dus altijd in het lokaal aanwezig, fysiek of online. Als je de lessen niet volgt is dit ongeoorloofd verzuim.

Dit alles vraagt natuurlijk een en ander van jou als leerlingen ouder(s)/verzorger(s). We vertrouwen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in bovenstaande situaties. Tijdens de lessen verwachten we dat leerlingen samenwerken en elkaar helpen daar waar dat mogelijk is. Daarnaast vragen we, als de mogelijkheid er is, om een tablet of een laptop mee naar school te nemen. Dat maakt het gebruik van MS Teams, It’s Learning en andere digitale toepassingen nog gemakkelijker.

Verder willen we nog onder de aandacht brengen dat we op dinsdag 13 oktober van 19.30 tot 20.10 uur een webinar organiseren. De studiecoördinator zal dan belangrijke zaken uitleggen waaronder studiekeuze en inschrijving hbo/wo.

En tenslotte willen wij nogmaals iedereen dringend vragen om het mondkapje op te zetten bij verplaatsingen.

Het is één van de maatregelen waardoor we Corona minder kans willen geven.

Met vriendelijke groet,

Jos van der Donk, Teamleider havo 3-5 en vwo 3-6
Vicky Thijssen, teamleider havo 3-5 en vwo 3-6

 

 

< Terug naar nieuwsoverzicht