Corona: instructie bij thuis blijven

18 september 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Op dit moment hebben we te maken met veel leerlingen die met klachten thuis zitten, bijvoorbeeld omdat ze verkouden zijn. Gebruik de beslisboom (zie bijlage) om te beoordelen of je thuis moet blijven. Blijft een leerling thuis dan kunnen ouders dit doorgeven per mail aan receptie@dendron.nl. De leerlingen die thuis moeten blijven kunnen wel studeren, en zouden in niet-Corona-tijden waarschijnlijk naar school gekomen zijn.

Leerling thuis, docent op school (of thuis)

Hieronder maak ik nog een keer duidelijk wat je in zo’n geval moet doen.

  • Je studeert op je gewone schooltijden, volgens je gewone lesrooster. Daarna heb je wellicht nog huiswerk.
  • Je wordt voor je les uitgenodigd door je docent in MS Teams. In de bijlage kun je vinden hoe dat werkt.
  • Je kunt dan de les een beetje volgen. Sommige docenten hebben een headset, en in sommige gevallen is er een camera waardoor je ook het bord kunt zien.
  • In elk geval werk je aan de stof, zoals je die in It’s Learning kunt vinden. Als je iets moet maken, lever je dat ook via It’s Learning in.
  • Zorg ervoor dat je het huiswerk dat de docent opgeeft per les, in je eigen agenda zet.
  • Als je de lessen niet volgt, is dit ongeoorloofd verzuim.

Leerling op school, docent thuis

Het kan ook zijn dat jij wel op school bent, maar dat de docent thuis moet blijven. Ook in dit geval werk je verder aan de lesstof, zoals je die in It’s Learning kunt vinden. Je ziet in je rooster waar je dat moet doen. Dat kan je normale lokaal zijn, het kan ook de aula zijn.

De docent is via It’s Learning bereikbaar, voor het geval je met iets vastloopt, of ergens vragen over hebt. In sommige gevallen zal de docent via het scherm in de klas ‘aanwezig’ zijn, en zul je op zo’n manier les krijgen.

Heb je zelf een laptop, die je mee zou kunnen nemen naar school? Dan is het wenselijk dat je dat doet, want dat werkt toch stukken fijner dan een telefoon. Mocht je overwegen om een laptop aan te schaffen, kijk ook even op onze website.

Tenslotte

En tenslotte wil ik nogmaals aan jullie allemaal dringend vragen om je mondkapje op te zetten bij verplaatsingen. Het is één van de maatregelen waardoor we Corona minder kans willen geven. We hopen van harte dat we niet weer op volledig online onderwijs over zullen hoeven stappen.

Ik wens je veel succes bij je studie, en natuurlijk een mooi weekend.

Met vriendelijke groeten,

 

Zwanetta Por

Rector

< Terug naar nieuwsoverzicht