corona: weer naar school/overgang naar de volgende klas

15 mei 2020

Beste ouders en leerlingen,

We zijn weer opgestart na de meivakantie! Dat zal vast wel even wennen zijn geweest. Wie had kunnen denken, dat het zo lang zou duren! En we zijn er nog lang niet, horen we van alle kanten. In deze mail wil ik jullie bijpraten over twee onderwerpen waar we op aan het studeren zijn.

In de eerste plaats het onderwerp van 'weer naar school'.

De minister heeft gezegd, dat, als de situatie rond het virus stabiel blijft, ook onze leerlingen weer naar school kunnen komen. Dat wil zeggen: in kleine groepjes, niet alle dagen, en ook geen hele dagen. Wij zijn er nu op aan het studeren, hoe we dat kunnen doen. Er is een protocol van 9 bladzijden, voor de geïnteresseerde lezer te vinden op:
https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd

Dit is een voorlopig protocol, er kan dus nog iets veranderen, afhankelijk van hoe de algehele situatie zich ontwikkelt.

Wij denken nu aan een invulling van leerlingen zo'n een tot twee keer per week in een klein groepje naar school laten komen, voor bijvoorbeeld contact met de mentor en elkaar, voor toetsen, voor een enkele les. We weten het nog niet precies, ook omdat de voorschriften nog weer kunnen veranderen. 

Dit betekent, dat de online lessen daarnaast door zullen gaan tot en met het einde van het schooljaar. We werken nog steeds aan de verbetering daarvan.

Het is de bedoeling, dat in Somtoday de lesstof staat bij de les, en dat het huiswerk bij de volgende les staat. Een planner en lesmateriaal zijn te vinden in It's Learning. Leerlingen volgen de les op een computer of tablet (en niet op hun telefoon). Een enkele les wordt gegeven via MS Teams, om de klassensituatie enigszins na te bootsen, en via camera en microfoon het voor nu best haalbare contact te leggen tussen docent en leerling.

We werken aan een enquête voor jullie, waarin we graag horen waar jullie tevreden over zijn, en wat er beter kan. We zullen, naar het zich laat aanzien, immers nog lang gebruik maken van deze vorm van onderwijs, naast het echte contact op school.

In de tweede plaats het onderwerp van de overgang naar de volgende klas.

Er is nogal wat veranderd sinds maart, in het aanbod van het onderwijs. Dat betekent, dat we de regels voor de overgang die we hadden, nu niet kunnen gebruiken. Ook hierover zijn richtlijnen verschenen, zie:
https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-bevorderingsbeleid-in-2019-2020-beschikbaar

Kort gezegd zal de mentor, mede op basis van wat de andere docenten zeggen, met jullie een advies bespreken over de vraag, welk vervolg van studie het beste is. In een heel aantal gevallen zijn die gesprekken al gevoerd, of worden ze momenteel al gevoerd. We werken aan een compleet overzicht voor de hele school, dat we jullie in de week van 25 mei willen toesturen.

Met vriendelijke groeten,

Zwanetta Por

Locatiedirecteur

< Terug naar nieuwsoverzicht