Corona - planning week 23 en 24 bovenbouw vmbo, havo, vwo

29 mei 2020

Beste bovenbouwleerlingen, beste ouders,

Vorige week hebben we bekend gemaakt hoe het Dendron College op 2 juni haar deuren weer opent en hoe we van plan zijn om de komende weken onderwijs, zowel fysiek als online, te verzorgen (zie de brief van 20 mei jl.).

Voor de leerlingen in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo hebben we bekend gemaakt dat er online lessen zullen zijn zoals we dat de afgelopen weken ook gedaan hebben. Daarnaast zijn er leerlingen die naar school moeten komen voor praktijklessen. Verder is er een planning in de maak voor het afnemen van PTA-toetsen die nog afgenomen dienen te worden. Voor de eerste twee weken (week 23 en 24) is deze planning klaar:

  • Planning voor de leerlingen van vmbo-3. De toetsen die zijn ingepland voor de leerlingen van vmbo-3 staan vermeld in Somtoday, in het rooster. Ook de vakdocenten informeren de leerlingen over de toetsen en de momenten waarop ze op school dienen te zijn. 
  • Planning voor de leerlingen van havo-4, vwo-4 en vwo-5. Zie de bijlagen voor het rooster van week 23 en week 24

We hebben ervoor gekozen om zoveel als mogelijk uitvoering te geven aan het PTA dat voor de leerlingen geldt. Er is uiteraard goed gekeken naar wat moet en wat niet moet. Hier en daar zijn in goed overleg wijzigingen in het PTA aangebracht voor deze laatste periode van het schooljaar. Dit laatste om te voorkomen dat leerlingen overvraagd gaan worden de komende weken. Bovendien willen we de druk voor de leerlingen ook niet naar het komende schooljaar verplaatsen. De ruimte die daarnaast beschikbaar is voor ondersteuning in de vorm van fysieke lessen is beperkt. Hier en daar, waar mogelijk, worden deze lessen ingepland. Daarnaast worden de leerlingen online goed voorbereid op de toetsen die afgenomen gaan worden. De maatregelen die van kracht zijn, de beschikbaarheid van de collega’s en de ruimte die in onze school voorhanden is zijn hierbij beperkende factoren.

Volgende week gaan we jullie informeren over de planning voor de laatste lesweken (week 25 t/m 27).

Met vriendelijke groet,

Teamleiders bovenbouw

< Terug naar nieuwsoverzicht