Corona: Voortzetting van de schoolexamens (voor de eindexamenleerlingen)

2 april 2020

Beste eindexamenleerling,

Je hebt ongetwijfeld gehoord, dat de maatregelen rondom het Coronavirus zijn verlengd. Dat betekent, dat je nog steeds niet naar school kunt komen om je schoolexamen af te maken.

Toch zijn er nog veel leerlingen, die dat schoolexamen nog niet af hebben. Sommige toetsen van de toetsweek zijn nog niet gemaakt, sommige mondelingen zijn nog niet afgenomen en daarnaast zijn er ook nog leerlingen die nog iets (of nog veel) in moeten halen.

In de komende weken ga je het schoolexamen afmaken. De teamleiders maken een schema waarop je kunt zien, wanneer je welke toets zult moeten maken. De eerste toets zal dan volgende week donderdag zijn. De toets zal er misschien wel anders uit komen te zien, aangezien je de toets thuis zult moeten maken. Morgen komt er een schema voor de eerste dagen, te beginnen met 9 april.

Er is tijd tot begin juni om de examens te maken en de mondelingen af te leggen Als alles volgens de huidige planning verloopt, heb je dan in het begin van juni alle cijfers, en kunnen we berekenen, of je bent geslaagd. Let op: misschien zal het PTA nog moeten worden aangepast, dus kijk daarbij dan wel in de juiste versie van het PTA.

Er komt een nieuwe slaag-/zakregeling. Daarin komt geen centraal examen, maar er komt wel een herkansingsregeling. Daar kunnen we nu nog niets over zeggen, die wordt op landelijk niveau gemaakt. Maar in juni krijg je dus naar alle waarschijnlijkheid nog wel de kans om iets uit je schoolexamens te herkansen, indien nodig.

Het zijn ook voor jullie moeilijke tijden! Het zijn niet de ideale, rustige omstandigheden om te studeren. We hopen dat je goede moed houdt, contact houdt met je familie en vrienden, en ook met je mentor en je docenten. We wensen je veel succes met het laatste stuk van je schoolloopbaan op het Dendron College.

Met vriendelijke groeten,

 

Zwanetta Por
Locatiedirecteur

< Terug naar nieuwsoverzicht