Corona: Voortzetting van de schoolexamens (vervolg) (voor de leerlingen eindexamenklassen)

3 april 2020

Beste eindexamenleerling, 

In de mail die je gisteren van mij hebt gekregen, heb ik aangekondigd dat er een overzicht zal komen voor de rest van de schoolexamens

In deze mail zal ik je daar iets meer over vertellen, al zal het nog niet zover duidelijk kunnen zijn, als we graag hadden gewild.  Docenten en secties zullen namelijk tijd nodig zullen hebben om na te denken over de toetsvorm. Immers, alle toetsen zullen digitaal en op afstand worden afgenomen.

Periode van 8 april tot 15 mei

Sommige leerlingen moeten nog met hun klas of cluster de laatste toetsweek afronden. Deze toetsen zullen worden afgenomen in de week van 11 t/m 15 mei. Daarvoor volgt te zijner tijd een schema.Je kunt je daarop vast gaan voorbereiden.

 Leerlingen die nog iets moeten afronden voor de vakken PIE of Z&W, kunnen daar vanaf volgende week aan beginnen. Een schema volgt.

De mondelingen die nog moeten worden afgenomen, kunnen in de volgende week starten. Je docent zal in overleg met jou daarvoor een afspraak maken. Er is tijd tot 15  mei om dit onderdeel af te ronden.

En dan zijn er nog de gemiste toetsen, overhoringen en andere cijfermomenten. Jullie weten, dat het hele PTA zoals je dat kunt zien in Somtoday gevuld moet zijn (behalve als er voor jou een speciaal PTA geldt). Ook al deze gaten moeten zijn gevuld vóór 15 mei. Je docent neemt contact met je op om met je af te spreken wanneer je je gemiste onderdeel kunt inhalen, en in welke vorm.Je mag natuurlijk ook zelf contact opnemen met je docent om iets af te spreken.

We gaan er voor dit moment van uit, dat alle toetsen digitaal en op afstand worden afgenomen (uitgezonderd PIE en Z&W). Je hoort van je docent, hoe de toets of het mondeling zal verlopen.

Periode na 15 mei

In de week / weken na 15 mei is er dan nog ruimte, om de laatste onderdelen in te halen, mocht je door ziekteiets gemist hebben in de periode van 8 april tot 15 mei.

Begin juni zul je dan weten, of je geslaagd bent, of dat je dan van een eventuele herkansingsmogelijkheid gebruik kunt en wilt maken. Die regeling is er nog niet. We verwachten die volgende week.

Ik wens je veel succes met het afronden van je schoolexamen!

Met vriendelijke groeten,

Zwanetta Por

Locatiedirecteur

 

< Terug naar nieuwsoverzicht