Corona: Verloop van het schoolexamen (vervolg) (voor de ouders van de eindexamenleerlingen)

3 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) van een eindexamenleerling,

In mijn email van gisteren heb ik u deelgenoot gemaakt van de eerste conclusie die we getrokken hebben uit de richtlijnen van het ministerie: we blijven allemaal zoveel mogelijk thuis. We zijn intern druk bezig met de vraag, hoe we daar zorgvuldig invulling aan kunnen geven, ook als het schoolexamens betreft.

Uw zoon of dochter ontvangt een email, waarin de termijnen worden uitgewerkt, waarbinnen we alle toetsen en mondelingen willen afnemen. Hieronder ziet u een kopie van die mail. In dit schema hebben we rekening gehouden met het feit, dat docenten en secties tijd nodig zullen hebben om na te denken over de toetsvorm. Immers, alle toetsen zullen digitaal en op afstand worden afgenomen. Dit met uitzondering van het werk voor PIE en Z&W, waarvoor de leerlingen naar school zullen moeten komen. We zullen daarbij uiteraard alle gevraagde voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra we meer weten over de slaag-/zakregeling, of andere relevante informatie ontvangen, hoort u dat van ons.

Ik wens u een goed weekend toe, in goede gezondheid.

 

Deze mail heeft uw zoon of dochter ontvangen:

Beste eindexamenleerling,

In de mail die je gisteren van mij hebt gekregen, heb ik aangekondigd dat er een overzicht zal komen voor de rest vande schoolexamens

In deze mail zal ik je daar iets meer over vertellen, al zal het nog niet zover duidelijk kunnen zijn, als we graag hadden gewild.  Docenten en secties zullen namelijk tijd nodig zullen hebben om na te denken over de toetsvorm. Immers, alle toetsen zullen digitaal en op afstand worden afgenomen.

Periode van 8 april tot 15 mei

Sommige leerlingen moeten nog met hun klas of cluster de laatste toetsweek afronden. Deze toetsen zullen worden afgenomen in de week van 11 t/m 15 mei. Daarvoor volgt te zijner tijd een schema.Je kunt je daarop vast gaan voorbereiden.

Leerlingen die nog iets moeten afronden voor de vakken PIE of Z&W, kunnen daar vanaf volgende week aan beginnen. Een schema volgt.

De mondelingen die nog moeten worden afgenomen, kunnen in de volgende week starten. Je docent zal in overleg met jou daarvoor een afspraak maken. Er is tijd tot 15  mei om dit onderdeel af te ronden.

En dan zijn er nog de gemiste toetsen, overhoringen en andere cijfermomenten. Jullie weten, dat het hele PTA zoals je dat kunt zien in Somtoday gevuld moet zijn (behalve als er voor jou een speciaal PTA geldt). Ook al deze gaten moeten zijn gevuld vóór 15 mei. Je docent neemt contact met je op om met je af te spreken wanneer je je gemiste onderdeel kunt inhalen, en in welke vorm.Je mag natuurlijk ook zelf contact opnemen met je docent om iets af te spreken.

We gaan er voor dit moment van uit, dat alle toetsen digitaal en op afstand worden afgenomen (uitgezonderd PIE en Z&W). Je hoort van je docent, hoe de toets of het mondeling zal verlopen.

Periode na 15 mei

In de week / weken na 15 mei is er dan nog ruimte, om de laatste onderdelen in te halen, mocht je door ziekteiets gemist hebben in de periode van 8 april tot 15 mei.

Begin juni zul je dan weten, of je geslaagd bent, of dat je dan van een eventuele herkansingsmogelijkheid gebruik kunt en wilt maken. Die regeling is er nog niet. We verwachten die volgende week.

Ik wens je veel succes met het afronden van je schoolexamen!

Met vriendelijke groeten,

Zwanetta Por
Locatiedirecteur

< Terug naar nieuwsoverzicht