Corona: Slaag-/zakregeling voor ouders en eindexamenleerlingen

8 april 2020

Beste leerlingen van de eindexamenklassen,
Ouder(s), verzorger(s),

Vandaag heeft het ministerie de nieuwe slaag-/zakregeling gepubliceerd. We kunnen nu vooruit kijken en het traject naar het diploma beschrijven.

Afmaken schoolexamen

Sommige leerlingen moeten nog een regulier schoolexamen maken. Dit zijn de toetsen van de laatste toetsweek die nog niet afgenomen zijn. Deze toetsen worden in de week van 11 t/m 15 mei digitaal en op afstand afgenomen, en zien er om die reden wellicht anders uit dan je gewend was. Daarover word je door je docent ingelicht.

Mondelingen

Een aantal leerlingen heeft nog niet alle mondelingen afgelegd die in het PTA staan. Deze mondelingen worden afgenomen in de periode t/m 15 mei. Docenten maken afspraken met de leerlingen.

Inhalen

Sommige leerlingen hebben (b.v. vanwege ziekte) een (aantal) schoolexamen(s) gemist. Ze halen deze in in de periode t/m 15 mei. Docenten maken afspraken met de leerlingen.

Inhalen deel 2

We hopen het natuurlijk niet, maar ook bij bovengenoemde toetsen kunnen leerlingen afwezig moeten zijn, b.v. vanwege ziekte. De tweede helft van mei is beschikbaar om het hele PTA compleet te maken.

Tot zover heb ik niets nieuws geschreven. Dit blijft zoals ik in de vorige mails heb aangekondigd.

4 juni

Als je alle schoolexamens hebt gemaakt, kun je berekenen of je geslaagd bent. Daarvoor heb je twee gegevens nodig. Het eerste betreft je PTA, waarin de schoolexamens staan, en de weging. Ze staan op de site van de school. Let op: er zal daarin een klein aantal aanpassingen worden gedaan. We zijn daarover nog in gesprek. Je hoort hierover zo snel mogelijk meer.

Het tweede betreft de slaag-/zakregeling. Die kun je voor jouw afdeling vinden op de site van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens

Je zult zien dat deze regeling niet veel verschilt van de oude regeling.

Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen)

Het kan zijn, dat je op basis van de cijfers van je schoolexamens niet geslaagd bent. Vanaf 4 juni krijg je de gelegenheid om 2 of 3 RV-toetsen te maken. Leerlingen van vmbo basis en kader voor 1 beroepsgericht profielvak en voor 2 avo vakken. De andere leerlingen kunnen voor maximaal 2 vakken een RV-toets doen.Omdat deze RV-toetsen na 4 juni worden afgenomen is het nu nog niet te zeggen of deze digitaal of fysiek op school moeten worden gemaakt.

Een RV-toets wordt door de scholen gemaakt en gaat over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen.

Tot zover de informatie die ik voor nu heb. Je hebt vast nog veel vragen. Wij ook! We werken er elke dag aan, om het duidelijker te maken voor jullie en voor ons. Ik snap dat het moeilijk is om zoveel geduld te moeten hebben. Dat spijt me, maar voor nu is het even niet anders. In elk geval weet je nu weer een beetje meer.

Succes met je examens!

Met vriendelijke groeten,

Zwanetta Por

Locatiedirecteur

< Terug naar nieuwsoverzicht