Corona: Update over het Coronavirus

10 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Graag informeer ik u over de maatregelen die wij genomen hebben, ter voorkoming van het verspreiden van het Corona-virus. Gezien de ontwikkeling is het heel belangrijk om extra voorzichtig te zijn. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij leidend en gezien de geografische afstand tot Brabant, willen we het Brabant-protocol daarin volgen. Naast het goed wassen van handen, het gebruik van papieren zakdoekjes en het niezen in de binnenkant van je elleboog, volgen wij ook het advies op om geen handen te schudden.

Klachten:

Wij vragen u als ouder alert te zijn bij klachten die kunnen wijzen op het Corona-virus. Bij klachten van hoesten, verkoudheid of koorts wordt gevraagd sociale contacten te beperken en thuis te blijven. Bij vragen hierover kunt u bij de GGD of uw eigen huisarts terecht. Ook leerlingen en collega’s die in besmette gebieden zijn geweest of in contact zijn geweest, vragen wij extra alert te zijn. Op de website van het RIVM kunt u hierover meer informatie vinden en ook de richtlijnen teruglezen die wij opvolgen. Leerlingen en collega’s die ziek thuis zijn, vragen wij om goed uit te zieken en pas terug te keren als zij 24 uur klachtenvrij zijn.

Toetsweek en (praktijk)examens:

Voor de toetsweek worden geen bijzondere maatregelen getroffen, tenzij er zich andere ontwikkelingen voordoen dan nu bekend. Ik vraag u, zeker voor de leerlingen die PTA-toetsen maken, een ziekmelding aan de receptie door te geven, voordat de toets plaatsvindt. Ook vraag ik u om iedere dag opnieuw te bellen, volgens de afspraken die bij de start van het schooljaar gecommuniceerd zijn. Hetzelfde geldt voor de praktijkexamens en voor de schriftelijke examens die afgenomen gaan worden de komende maanden.

Mocht uw zoon of dochter wegens ziekte toetsen gemist hebben, dan hebben wij daar onze wekelijkse inhaalmomenten voor.

Met elke leerling worden door mentor en/of vakdocent afspraken gemaakt.

Excursies:

Ter voorkoming van verdere verspreiding en het opzoeken van risico’s, hebben wij besloten dat alle grote excursies tot de meivakantie geen doorgang vinden. U zult hiervoor ook geen factuur ontvangen.

Op de dagen dat er een excursie plaats zou vinden, worden de lessen gevolgd die in het rooster staan. Over de excursies die na de meivakantie gepland staan, zullen wij te zijner tijd verdere informatie versturen.

Stages vmbo-3:

Voor de stages van onze derdejaars vmbo-leerlingen zijn we aan het onderzoeken welke stages doorgang kunnen vinden en welke wegens gezondheidsrisico’s gecanceld moeten worden. We denken hierbij aan zorginstellingen, kinderdagverblijven en bedrijven die zelf maatregelen hebben getroffen. Afhankelijk van de impact, zullen wij beslissen hoe we hiermee om moeten gaan. Indien de stage van een betreffende leerling, of een groep leerlingen, niet door kan gaan, zal een alternatief programma aangeboden worden en zullen we de betreffende ouders hierover informeren.

Overig:

Over internationalisering en de Londen-reis wordt u apart geïnformeerd.

Overige activiteiten die vervallen zijn:

  • Maandag 16 maart: Zwemmen in Weert met alle brugklassen (voor hen beginnen de lessen weer op dinsdag 17 maart)
  • Donderdag 19 maart: Cultuurdag vmbo3 en vwo5
  • Maandag 20 april: Goede doelenmarkt “Dendron Pakt Uit”.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de teamleider of locatiedirecteur.

Met vriendelijke groeten,

 

Zwanetta Por
Locatiedirecteur

 

< Terug naar nieuwsoverzicht