Corona: Update corona n.a.v. persconferentie

15 maart 2020

In lijn met de richtlijn van het ministerie is het Dendron College dicht tot 6 april.

Vandaag heeft het kabinet een spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM gehad (in afstemming met de vakcentrales) om te bepalen of de scholen vanaf morgen alsnog te sluiten. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten van maandag 16 maart tot en met 6 april 2020. Hiermee wijkt het kabinet van het eerder gecommuniceerde beleid af om de scholen zoveel mogelijk open te houden.

Dit betekent dat het Dendron College gesloten zal zijn, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben zijn welkom op school. Deze lijst kunt u online bekijken. Alle andere leerlingen, ook eindexamenleerlingen, worden geacht morgen niet naar school te komen.

Lees hier de brief die aan alle ouders is verzonden.

< Terug naar nieuwsoverzicht