Corona: Informatie voor de ouders over voortzetting onderwijs

16 maart 2020

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Zoals het kabinet gisteren heeft besloten, is het Dendron College vanaf vandaag gesloten. Wel gaan we ervoor zorgen, dat de lessen online doorgang kunnen vinden. Daarover wil ik u met deze brief berichten.

Lessen
De lessen worden gegeven volgens het gewone rooster, zoals dat te vinden is in Somtoday, vanaf morgen, dinsdag. Het huiswerk voor de les staat in Somtoday (bij “huiswerk”), en van de leerling wordt verwacht dat het huiswerk is gemaakt en/of geleerd, voorafgaande aan de les.

Op het moment van de les gaat de leerling achter een computer, tablet of telefoon zitten en gaat aan de slag. Wat er moet gebeuren in die les, staat ook in Somtoday (bij “lesstof”).

In It’s Learning kan de docent materiaal klaar zetten dat nodig is voor de les. Ook is er in It’s Learning de mogelijkheid om met de docent te chatten tijdens de les.

Op de website van het Dendron College staat zowel een link naar Somtoday, als een link naar It’s Learning. Ook een instructie voor het inloggen is daar te vinden.

Soms kan een docent vragen om iets in te leveren via It’s Learning (en daar kan dan een cijfer voor gegeven worden).

Boeken
Zoals al aangekondigd, kunnen leerlingen hun boeken komen halen uit hun kluisje. Dat kan maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Mocht u geen enkel device in huis hebben (laptop, tablet of smartphone), dan kunt u bij de school een device in bruikleen krijgen. Wendt u zich dan tot de mentor van uw zoon of dochter met deze vraag.

Onderwijs
Het is echt de bedoeling dat de leerlingen hun schoolwerk blijven doen. Docenten en mentoren zullen dat monitoren. En we doen ook een beroep op u als ouders, om uw kind(eren) hierbij te helpen en te sturen. We zullen hen nog een email sturen met deze informatie. Wilt u hen erop wijzen, dat ze deze email kunnen vinden op hun emailadres van school (te vinden via de website, Office 365).

Ziek
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, dan meldt u dat zoals gewoonlijk (dus elke dag opnieuw) bij de servicedesk. Deze is ‘s morgens bereikbaar.

Tenslotte
We ontmoedigen alle ontmoetingen, binnen de school en daarbuiten. We raden u aan om hetzelfde te doen.

We zullen meer informatie willen verstrekken in de komende weken. We vragen u daarom de website in de gaten te houden. We zullen de informatie daar plaatsen, en niet meer mailen.

Mocht u vragen hebben, dan verloopt het eerste contact zoals gewoonlijk, ook nu via de mentor.

We wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijden. Het zal heel wat betekenen voor de gezinnen, dat de kinderen niet naar school kunnen. Maar de gezondheid van ons allen staat voorop!

Met vriendelijke groeten,

 

Zwanetta Por
Locatiedirecteur

< Terug naar nieuwsoverzicht