Corona: Informatie over de voortgang van het examen

19 maart 2020

Bericht aan ouders en leerlingen van de klassen V6, H5, VMBO4

 

Volgende week zullen de toetsen worden afgenomen, die eerst stonden gepland op maandag 16 en/of dinsdag 17 maart.
Hieronder is het schema te vinden.

Voor het maken van de toetsen gelden de volgende regels:

Voor leerlingen die neusverkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben,  geldt een verbod om naar school te komen. Ouders moeten deze leerlingen ziek melden op de dag van de toets.

Leerlingen die deze verschijnselen niet hebben, mogen naar school komen om verder te gaan met hun examen. Wij willen benadrukken dat leerlingen zich niet gedwongen moeten voelen om uit angst voor het niet behalen van hun diploma naar school te komen.

Leerlingen die toetsen gemist hebben, worden in de gelegenheid gesteld om het schoolexamen op een ander moment in te halen.

Als leerlingen hun PTA toetsen niet op tijd af hebben gerond, mogen ze niet deelnemen aan het centraal schriftelijk examen. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.

Bij de organisatie van de toetsweek zullen we ervoor zorgen dat leerlingen zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen. Er komt een aparte instructie, waar in te vinden is via welke ingang de leerlingen de school binnen komen, in welke lokalen ze zitten, in welke groepen (hoogstens 16 leerlingen in een lokaal). Dus let op: we zullen 6 ingangen van de school gebruiken!!

Drie toetsen zullen niet worden afgenomen: de luistertoets Engels voor VMBO4, de toets economie voor VT4 en de praktijktoets voor ZB4 voor Z&W. In alle gevallen geldt uiteraard, dat wel aan de wettelijke verplichtingen per vak wordt voldaan.

Wat inhalen betreft: in een vorig schrijven vermeldden wij, dat we de week van 30 maart hiervoor zullen gebruiken. Het is nu al duidelijk, dat we aan die week niet voldoende zullen hebben, omdat er leerlingen zijn die nog veel schoolexamenonderdelen moeten inhalen. We trekken voor het plannen van inhaaltoetsen meer tijd uit dan die éne week. Informatie volgt hierover.

Nog veel leerlingen moeten een mondeling schoolexamen afleggen voor Nederlands, Engels, Duits en/of Frans. De vakdocent zal in dat geval contact opnemen met de leerling. We zullen zo snel mogelijk starten met het afnemen van deze examens, en dit kan tot aan de meivakantie duren. Dit geldt ook voor het schoolexamen en CPE voor tekenen en handvaardigheid.

--

Volgende week worden de volgende toetsen afgenomen:

Maandag 23-3:

o   HA5

 • Beco
 • Kvt
 • Nat

Dinsdag 24-3:

o   HA5

 • Dutl
 • Lb
 • Fatl

Woensdag 25-3:

o   VB4 (BB4A-PB4A-ZB4A)

 • Wi

o   BK4A – PK4A

 • Nsk1

o   ZK4A

 • Bi
 • Mask

o   VT4

 • Kv2t
 • Kv2h
 • Mask

Donderdag 26-3:

o   VW6

 • Ak
 • Lb
 • Fatl

Vrijdag 27-3:

o   VW6

 • Maw
 • Wisd
 • Dutl

De toetstijden, lokalenindeling en surveillanten volgen morgen.

 

Met vriendelijke groeten,

Zwanetta Por
Locatiedirecteur

< Terug naar nieuwsoverzicht