Corona: Hoe verder met de schoolexamens?

18 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s), beste eindexamenleerlingen (vwo 6, havo 5, vmbo4),

Minister Slob van Onderwijs heeft laten weten dat eindexamenleerlingen toch naar school kunnen komen om hun praktijk- en schoolexamens te maken. Hiermee willen we u laten weten wat dit in de praktijk betekent voor de leerlingen van het Dendron College.

Daarbij wil ik er op wijzen dat dit alles onder voorbehoud is. Er kunnen zich, zoals u weet, verschillende scenario’s ontwikkelen, die zouden inhouden dat ook onderstaande planning weer helemaal gewijzigd zal gaan worden.

Voorbereiden op afstand

In tegenstelling tot wat u misschien in de media heeft gelezen, mogen de leerlingen niet fysiek naar school komen om lessen te volgen. Ook voor examenleerlingen zullen de lessen online gegeven worden, zoals we dat sinds gisteren doen.

De toetsen van de afgelopen toetsweek

In de week van 23 t/m 27 maart zullen voor de eindexamenleerlingen de toetsen afgenomen worden, die resteren van de afgelopen toetsweek. Leerlingen die vrij zijn van gezondheidsklachten, mogen de toetsen komen maken. Een rooster volgt zo snel mogelijk.

We gebruiken de hele week voor het afnemen van deze toetsen, omdat we ervoor willen zorgen dat leerlingen zo weinig mogelijk met elkaar in contact zullen komen. Er komen instructies waarin staat welke ingang van de school een klas moet gebruiken (er zijn zes ingangen). Als leerlingen aankomen, moeten ze hun fiets neerzetten en onmiddellijk via deze ingang naar het aangewezen lokaal gaan, daar gaan zitten en blijven zitten, tot de toets / de toetsen klaar zijn, op de gevraagde afstand van elkaar. De deuren zullen open staan, zodat niemand een deurklink aan hoeft te raken.

Overige afronding van het schoolexamen: de mondelingen

In dezelfde week (van 23 t/m 27 maart) zullen de mondelingen worden afgenomen. Dit zal op afstand gebeuren, bijvoorbeeld over Skype. Hiervoor zullen nog instructies volgen. Wellicht zal hiervoor ook nog meer tijd nodig zijn. Een rooster zal opgesteld worden door de desbetreffende examinator.

Schoolexamen en CPE voor tekenen en handvaardigheid

De leerlingen van vwo, havo en vmbo met de vakken tekenen of handvaardigheid in hun vakkenpakket, moeten naar school komen voor dit praktische gedeelte. Daar gaan we ook in de week van 23 t/m 27 maart mee beginnen. Een rooster zal opgesteld worden door de desbetreffende examinator. 

Overige afronding van het schoolexamen: wat vervalt?

In principe wordt het schoolexamen afgehandeld volgens het PTA. Voor een beperkt aantal gevallen geldt dat niet. Dat betreft voor zover we nu weten: het practicum biologie (H5), en het practicum scheikunde (VT4). Deze onderdelen kunnen (na goedkeuring van de MR en de Inspectie) vervallen, omdat de eindtermen al zijn afgedekt in andere onderdelen van het schoolexamen.

Overige afronding van het schoolexamen: inhalen / herkansen

De week van 30 maart zal gebruikt gaan worden voor leerlingen die nog onderdelen van het PTA missen, ofwel van deze laatste toetsweek, ofwel van eerdere onderdelen. Het is strikt noodzakelijk dat alle leerlingen alle onderdelen hebben afgerond, voordat zij aan het centraal schriftelijk examen beginnen. Er zullen met individuele leerlingen afspraken gemaakt worden. Leerlingen hebben zelf de plicht om bij te houden wat zij nog moeten doen.

CSPE voor de beroepsgerichte vakken

Het was de planning dat de leerlingen vanaf 6 april naar school zouden komen om hun praktische eindexamens te gaan maken voor de vakken BWI, PIE en Z&W. Deze planning wordt vooralsnog niet gewijzigd.

Digitale flexibele examens vmbo

Het was de planning dat de leerlingen vanaf 14 april naar school zouden komen om de digitale flexibele examens te komen maken. Ook deze planning wordt vooralsnog niet gewijzigd.

Tekenen voor akkoord

We vragen ouders en leerlingen te tekenen voor akkoord voor de behaalde cijfers in de weken 15 en 16 (tussen 6 en 21 april).

Maatwerk

In zijn brief aan de Kamer heeft minister Slob aangegeven dat deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school niet verplicht is. Tegelijkertijd geeft de minister aan dat van leerlingen mag worden verwacht dat zij als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Wij onderschrijven de stelling van de minister en wij zorgen ervoor dat we aan alle voorschriften van het RIVM voldoen.

Wij willen benadrukken dat leerlingen zich niet gedwongen moeten voelen om uit angst voor het niet behalen van hun diploma naar school te komen. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen wij deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen, zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om schoolexamens op afstand vorm te geven, bijvoorbeeld mondeling.

Centraal schriftelijk eindexamens

De centraal schriftelijk eindexamens zijn gepland vanaf 7 mei aanstaande. We gaan ervan uit dat deze doorgaan. Als die examens door aanvullende maatregelen van het kabinet toch niet door kunnen gaan, wordt dat uiterlijk 6 april besloten. We houden u op de hoogte.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de mentor van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,

Zwanetta Por

Locatiedirecteur

< Terug naar nieuwsoverzicht