Brief eindexamenleerlingen schooljaar 2021

18 december 2020

Beste eindexamenleerlingen,
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Jullie krijgen zo vlak voor de kerstvakantie wel veel informatie door allerlei coronamaatregelen. Dat geldt ook voor het eindexamen. We willen jullie als eindexamenkandidaten goed informeren over wat je te wachten staat. Het kabinet heeft besloten om het centraal eindexamen van dit schooljaar door te laten gaan. Minister Slob laat wel weten maatregelen te nemen om de schoolexamens en eindexamens in verband met de coronasituatie goed plaats te laten vinden. Daarbij zijn extra tijd, flexibiliteit, compensatie en kansengelijkheid belangrijk. Leerlingen hebben straks een volwaardig diploma.

Deze maatregelen houden het volgende in:

-        De scholen krijgen meer tijd en mogelijkheden om de schoolexamens goed af te ronden:

  • De aanlevertermijn van de schoolexamenresultaten is verlengd, dus we krijgen meer tijd. 
  • De afnametermijn van de digitale, flexibele examens in vmbo-b en -k is verlengd tot 23 juni.
  • Het examen voor de beroepsgerichte profielvakken is omgezet van een CSPE naar een schoolexamen.

-        Leerlingen kunnen de eindexamens spreiden over twee tijdvakken. Als je voor bepaalde vakken meer tijd nodig hebt om je voor te bereiden (of als je ziek bent), kun je die examens afleggen in het tweede tijdvak. 

-        Leerlingen die een of meerdere vakken voor het eerst in het tweede tijdvak afleggen, kunnen in dat tijdvak niet hun herkansingen voor dit vak of deze vakken afleggen.

-        Om leerlingen de gelegenheid te geven na het tweede tijdvak hun herkansingen te doen, wordt er een extra herkansingstijdvak toegevoegd na het tweede tijdvak.

-        De uiterste uitslagdatum van leerlingen die deelnemen aan het derde tijdvak verschuift van 2 naar 15 juli.

-        Je krijgt een extra herkansing voor het centraal examen. In totaal heb je dus twee herkansingen.

Planning
We gaan kijken wat het bovenstaande betekent voor de planning van de schoolexamens, eindexamens en de diploma-uitreiking. In ieder geval heeft het geen invloed op de startdatum van de zomervakantie. We houden jullie op de hoogte van de planning. Dit zijn de tijdvakken:

Tijdvak 

Afnamedagen 

Uitslag

Tijdvak 1: Eerste afnames 

17 mei t/m 1 juni 

10 juni 

Tijdvak 2: Eerste afnames en herkansingen 

14 juni t/m 25 juni 

2 juli 

Tijdvak 3: Herkansingen 

6 juli t/m 9 juli 

15 juli 

Na de voorjaarsvakantie kijkt de minister naar de stand van zaken op scholen in de aanloop naar het centraal eindexamen. Hij kijkt dan of het noodzakelijk is om de afspraken te herzien. We houden je op de hoogte.

Schoolexamens en PTA
Voor de schoolexamens die al gepland staan, verandert er nu niets. Je doet je schoolexamens gewoon op school. Dit geldt zowel voor de schriftelijke als de mondelinge examens.

We begrijpen dat dit veel informatie is. We laten je telkens weten wat en wanneer er iets wijzigt aan de school- en eindexamens en welke mogelijkheden je daarbij hebt. Voor vragen kun je na de vakantie contact opnemen met je mentor.

Voor nu eerst een hele fijne kerstvakantie en een heel gezond en goed 2021!

Met vriendelijke groet,

 

M.Z. Por
Rector 

< Terug naar nieuwsoverzicht