Corona update 20 november 2020

20 november 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We willen jullie graag een indruk geven van de stand van zaken rond Corona op school. In deze mail geef ik een overview over de afgelopen weken.

Het is opvallend dat we een grillig verloop zien in het aantal besmettingen. In sommige weken zijn er maar enkele leerlingen positief getest maar afgelopen week waren er meer besmettingen. Er zijn tot nu toe maar 1 of 2 medewerkers per week positief getest.

Er waren afgelopen week veel besmette leerlingen uit één klas. Daarom heeft die klas de lessen vanuit huis gevolgd. Leerlingen die wel naar school kunnen komen voor de toetsweek, maken de toetsen in een lokaal dat ze niet delen met anderen.

We wensen alle leerlingen van harte beterschap, en wensen alle gezinnen die in quarantaine hebben moeten gaan veel sterkte!

Uiteraard zijn we steeds in contact met de GGD. Die liet weten dat deze aantallen het algemene beeld in scholen van dit moment laat zien. En tot op heden zijn de richtlijnen die wij volgen dezelfde gebleven, zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen: "Verspreiding van het nieuwe coronavirus vindt vaak buiten school plaats. Dat gebeurt vooral bij intensief contact met vrienden of klasgenoten in de vrije tijd en maar beperkt op school en in de klas. Klasgenoten hoeven daarom niet in quarantaine. Vrienden en klasgenoten waarmee een kind intensief contact heeft buiten school, gaan wel in quarantaine. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst inventariseert bij de leerling met COViD-19 bij welke ‘buitenschoolse’ contacten quarantaine nodig is."

Uiteraard volgen wij de richtlijnen nauwgezet. We dragen mondkapjes, houden afstand, wassen onze handen, en ventileren heel goed. We zijn blij dat de scholen ondanks alles open kunnen blijven voor alle leerlingen, en we hopen dat dat zo kan blijven.

Ik wil deze gelegenheid te baat nemen om te zeggen dat we het fijn vinden dat zoveel leerlingen nauwgezet hun mondkapje dragen. Daarnaast is het zo dat we maatregelen gaan treffen voor leerlingen die keer op keer hun mondkapje niet opzetten. Het dragen van een mondkapje wordt wettelijk verplicht vanaf 1 december: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december "In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft". Uiteraard zullen wij als school ons aan de wet houden.

Ik hoop dat de leerlingen vandaag goed gestart zijn met de toetsweek (voor zover mogelijk). Voor leerlingen die (veel) toetsen missen wordt een goede oplossing gezocht in overleg met de mentor, zie ook de mail van woensdag 18 november.

Ik wens hen allen veel succes in de komende week, en ik wens jullie allen voor nu een heel mooi weekend.

Met vriendelijke groeten,

 

Zwanetta Por
Rector

< Terug naar nieuwsoverzicht