Corona update 30 oktober 2020

30 oktober 2020

Beste leerling,

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn van start gegaan voor het traject tot aan de kerstvakantie. Helaas lijkt dit een hobbelig traject te gaan worden, waarbij veel medewerkers en leerlingen thuis zullen moeten blijven vanwege diverse redenen. Er is voor leerlingen een aangepaste beslisboom gemaakt.

Daarnaast hebben we voor onze school een overzicht gemaakt van hoe we met de lessen om zullen gaan (zie stroomschema). Het uitgangspunt is dat er geen lessen uitvallen als er geen docent is: op school is het de bedoeling dat leerlingen en klassen doorwerken in een lokaal, onder toezicht, ofwel geholpen door hun eigen docent die vanuit huis lesgeeft, ofwel door het materiaal dat klaarstaat in It's Learning.

Leerlingen die thuis moeten blijven en niet ziek zijn, moeten ook de lessen volgen. Zij gaan volgens het gewone rooster zelf aan de slag met het huiswerk (dat in Somtoday staat) en met de rest van het programma (dat in It's Learning staat). Daarnaast melden ze zich aan het begin van de les via de link in It's Learning aan bij MS Teams, zodat ze ook contact krijgen met de vakdocent. De docent bepaalt het moment waarop dat contact plaats zal vinden binnen de 50 minuten van de les. Dit geldt natuurlijk voor het geval dat de docent niet ziek is en lesgeeft, ofwel vanuit huis, ofwel vanuit school. Als de docent ziek is werk je verder volgens It’s Learning.

Jullie zullen begrijpen dat dit een hele organisatie is, die veel vraagt van alle betrokkenen, medewerkers en leerlingen. Het verloopt lang niet altijd vlekkeloos. Naar we hopen wordt het wel steeds beter, en zullen de leerlingen ook steeds meer hun studieritme kunnen oppakken. Dat is belangrijk, ook met de toetsweek voor de boeg. We gaan in diverse klassen extra aandacht besteden aan studievaardigheden en extra vak-ondersteuning. Daarover krijgen jullie separaat bericht.

We merken ook in onze regio dat het aantal besmettingen stijgt. We zullen jullie blijven informeren, als er een besmetting geconstateerd wordt onder een van de leerlingen van de klas/het cluster waarmee jullie te maken hebben. Als er bij jou een besmetting geconstateerd wordt, vragen we je om dat met de school te delen. Gelukkig constateren we dat tot op heden de school zelf geen bron van besmetting is geweest. We doen er alles aan om dat ook zo te houden.

Er is veel onzeker, ook wat het verloop van het schooljaar betreft. Mocht je specifieke vragen hebben, wend je dan tot de mentor.

Ik wens jullie een heel goed en vooral gezond weekend toe!

Met vriendelijke groeten,

Zwanetta Por

Rector

 

< Terug naar nieuwsoverzicht