Corona-update 1 oktober 2020

1 oktober 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona blijft ons bezig houden, en we nemen onze verantwoordelijkheid serieus om te midden van alle maatregelen het onderwijs goed te verzorgen. We zijn blij dat de school open is, en dat er ook van officiële zijde nog geen geluiden komen over een hernieuwde sluiting. Het betekent wel dat u vaker dan u van ons gewend bent, een mailing ontvangt. Ik hoop op uw begrip daarvoor.

U heeft intussen in de media kunnen lezen, dat scholen mondkapjes verplicht mogen stellen. Zoals u weet, vragen wij al enige tijd aan onze leerlingen en medewerkers om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen. Zodra de leerling ergens zit, mag het mondkapje af. Deze maatregel blijft van kracht. Wel willen we u vragen om ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter elke dag een schoon kapje draagt.

Vandaag bereikten ons berichten over twee positief geteste leerlingen, een leerling in de bovenbouw van het havo/vwo en een andere leerling in de bovenbouw van het vmbo. Het is aan de GGD om een bron- en contactonderzoek te starten. Het kan zijn dat de GGD contact opneemt met leerlingen en/of collega’s die in nauw contact zijn geweest met de leerling. We verzoeken u om de adviezen van de GGD (bijvoorbeeld testen en/of thuisisolatie) op te volgen en met ons te delen. De school volgt strikt de adviezen van het RIVM en de GGD.

Leerlingen met corona gerelateerde klachten en/of leerlingen waarmee specifieke afspraken met de GGD aangaande thuisisolatie zijn gemaakt, blijven thuis. De overige leerlingen kunnen gewoon naar school komen (u kunt  het stappenplan in de ‘beslisboom’ volgen). Dit is ook in overeenstemming met de richtlijnen van de betrokken instanties. Wees alert op klachten en zorg voor elkaar.

En tenslotte de ventilatie in ons schoolgebouw. Voor alle scholen in Nederland is de situatie rond de ventilatie in scholen in kaart gebracht, en dus ook voor het Dendron College. De situatie is in orde bevonden. In de bijlage vindt u een brief van ons bestuur hierover. Met de medezeggenschapsraad zal ik de details van onze school doornemen.

Het advies aan de leerlingen blijft om zich warm te kleden, want frisse lucht is een hele belangrijke factor in het voorkomen van de verspreiding van het virus.

Ik hop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Zwanetta Por

Rector

< Terug naar nieuwsoverzicht