Wij verwelkomen 347 nieuwe leerlingen

21 maart 2019

Het Dendron College is enorm trots op het aantal leerlingen dat zich ingeschreven heeft voor de school. Maar liefst 347 leerlingen hebben zich aangemeld. Zij zullen in augustus starten in de brugklas. 

Zwanetta Por, locatiedirecteur van het Dendron: “Het aantal aanmeldingen ligt hoger dan we verwacht hadden met het oog op de krimp. We zijn dan ook positief verrast. 

Op het Dendron College staan we voor goed onderwijs en zetten ons daar met zijn allen met passie voor in. Maar niet alleen het resultaat telt, ook het persoonlijk contact met de leerling en talentontwikkeling vinden we erg belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen deels zelf invulling kunnen geven aan hun lesprogramma tijdens de Dendron College Uren. Daarnaast stimuleren we leerlingen hun talenten te ontplooien. Daarvoor hebben we sport- en kunstklassen en geven een Plusdocument uit waarop alle extra activiteiten staan die de leerling naast de lessen deed. Uit het aantal aanmeldingen blijkt wel dat dit alles ouders en leerlingen aanspreekt. Ze zijn van harte welkom in augustus!”

< Terug naar nieuwsoverzicht