Ziek melden tijdens toetsweek

21 juni 2018

Tijdens de toetsweek kunnen ouders de leerlingen niet zelf ziek melden via Magister. Telefonisch ziekmelden kan natuurlijk altijd.