Pilot SOOOOL10-14 start in augustus 2018

14 juni 2018

Na de zomervakantie start een pilotgroep van ongeveer 24 leerlingen met het nieuwe onderwijsconcept SOOOOL 10-14. Met SOOOOL 10 -14 krijgen leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar het beste van drie werelden: Dendron College, CITAVERDE College en Dynamiek Scholengroep hebben hiervoor de handen ineen geslagen en willen met deze pilot een antwoord vinden voor het onderwijs van de toekomst. 

SOOOOL 10-14 staat voor Samen Ontdekkend Onderzoekend Ontwerpend en Ondernemend Leren. 
 
Bij SOOOOL 10-14 wordt de keuze voor een definitief VO-advies uitgesteld. Hierdoor hebben leerlingen van 10-14 jaar de tijd om zich te ontwikkelen en te ontdekken wat bij hen past. Dat doen ze bovendien in hun eigen tempo. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding door leerkrachten van het basis- én voortgezet onderwijs worden leerlingen uitgedaagd zelf keuzes te maken. De leerlingen van SOOOOL 10-14 kunnen doorstromen naar alle leerwegen van vmbo of naar havo. 

Bij SOOOOL 10-14 leren kinderen door te doen. Zelfstandig en samen, binnen en buiten de klas. We werken met thema’s, projecten en werkvormen die passen bij de leefwereld van een kind. Zo creëren we een uitdagende en inspirerende leeromgeving.

Dynamiek Scholengroep, Dendron College en CITAVERDE College Horst zijn trots op het resultaat van een intensieve periode van samen voorbereiden en ontwikkelen. Het is ons gelukt om voor de groep tieners een geheel nieuwe uitdagende programmalijn te ontwikkelen. Op de website www.sooool10-14.nl is meer te lezen over dit vernieuwende onderwijsconcept.

Op 22 juni is de officiële kick off voor leerlingen, ouders, projectgroep, ontwikkelgroep en genodigden.

< Terug naar nieuwsoverzicht