De ouderraad zoekt ouderraadsleden, iets voor jou?

24 augustus 2017

De ouderraad bespreekt onderwerpen welke in de relatie tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. Voor meer informatie kun je hier verder lezen.

Heeft u vragen of interesse, bezoek dan een van onze vergaderingen of stuur een mail t.a.v. mevrouw Versleijen en/of de heer Schriever naar: ouderraad@dendron.nl