Leerlingen TaalRijk terug naar Hegelsom

17 mei 2017

De luchtkwaliteit in en om de gebouwen van ISK-school TaalRijk is goed. Dit blijkt uit onderzoek van de GGD en de provincie. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van gezondheidsgerelateerde klachten onder het personeel en de leerlingen. Wel worden er nog comfort verhogende maatregelen getroffen om de lucht- en lichtkwaliteit te optimaliseren. Ook zal het schoolbestuur de gezondheid van het personeel en leerlingen blijven monitoren.

De 130 leerlingen van TaalRijk kregen sinds april les op het Dendron. Naar verwachting verhuizen ze na 6 juni weer naar hun schoolgebouw in Hegelsom.

Wethouder Ger van Rensch (onderwijshuisvesting, gemeente Horst a/d Maas): “De GGD heeft alle mogelijke metingen van de lucht in en rond het gebouw van TaalRijk uitgevoerd. De conclusie is helder: het gebouw en de omgeving voldoen aan de normen. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen veilig terugkeren naar de locatie in Hegelsom.”

Onderzoeksresultaten en maatregelen

Het onderzoek van de GGD toonde aan dat de luchtkwaliteit voldoet aan de frisse scholen norm, die onder andere eisen stelt aan ventilatie en CO2-gehalte. Daarnaast voldoen de binnen- en buitenlucht ruimschoots aan alle gezondheids- en milieutechnische normen. Ook stelde de GGD vast dat de gezondheidsklachten niet gerelateerd zijn aan infectieziekten. Ondanks deze positieve resultaten is er wel voor gekozen om enkele maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit van de gebouwen te optimaliseren. Daarvoor wordt de ventilatie per lokaal verbeterd en de CV aangepast door de gemeente. Het schoolbestuur wil zelf nog de verlichting aanpassen. Ook zal er regelmatig overleg zijn met het team en de bedrijfsarts. Zodra deze aanpassingen zijn uitgevoerd, gaan de onderwijsactiviteiten begin juni weer van start in Hegelsom. 

Tijdelijke verhuizing

De Stichting LVO, de gemeente Horst aan de Maas en de schoolleiding van TaalRijk besloten eind maart in overleg om de onderwijsactiviteiten van TaalRijk tijdelijk onder te brengen op het Dendron College in Horst. Aanleiding daarvoor waren gezondheidsgerelateerde klachten onder personeel en leerlingen van TaalRijk. Deze klachten deden zich voor als ze zich in de schoolgebouwen bevonden.

< Terug naar nieuwsoverzicht