Een geslaagde Challenge Day op het Dendron College

22 februari 2017

Misschien heb je onlangs de afleveringen gezien van de tv-serie KRO's ‘Over de Streep’. Hierin mochten leerlingen van scholen uit Nederland in de leeftijd van 14 tot 21 jaar meedoen aan een Challenge Day. Leerlingen moesten voor een streep staan en er werden gebeurtenissen genoemd. Leerlingen die zoiets hadden meegemaakt of zichzelf erin herkenden, stapten ‘over de streep’.

Op 13 en 14 februari hebben een aantal klassen van het Dendron College de Challenge Day mogen ervaren. Beide dagen nam een groep van ongeveer 100 leerlingen en 25 begeleiders deel. De opzet was heel integer, er werd helemaal toegewerkt naar een veilige omgeving. Er werd veel gelachen, er werden leuke contactspelletjes gedaan, er werd gepraat, naar elkaar geluisterd, en ja: soms was het ook even emotioneel. Waar het hierbij om gaat, is dat jongeren de ruimte krijgen om zichzelf te laten zien, zich bewust worden van het feit dat niemand zich een imago hoeft aan te meten om "erbij te horen". Er was veel aandacht voor elk individu en de dag leidde ertoe dat wederzijds begrip en respect werd gecreëerd.

We kijken terug op hele mooie en bijzondere dagen. De feedback die we hebben ontvangen was zeer positief. Zoals een mentor zei: “de jongeren gaven aan meer begrip te hebben voor elkaar. De sfeer in de klas is veranderd, er is meer positiviteit en betrokkenheid”. We mogen concluderen dat we hiermee de leerlingen een bijzondere ervaring hebben geboden, die niet alleen bijdraagt aan persoonlijke groei, maar ook aan een betere sfeer in de klas, op school en vast ook in de persoonlijke leefwereld van de leerling.

DendronTV heeft een filmpje gemaakt met interviews met docenten en leerlingen, ‘s morgens vóór de happening en ’s middags na alle ervaringen. Dit filmpje is hier te vinden.

Challenge Day werd mogelijk gemaakt door sponsoring van de gemeente Horst aan de Maas.

< Terug naar nieuwsoverzicht