Uren burgerschap

Met ingang van 1 augustus 2021 treedt een nieuwe wet in werking die scholen verplicht aandacht te schenken aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’.

Het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving vindt de overheid van groot maatschappelijk belang. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Jongeren kennen die waarden niet vanzelf, scholen hebben hierin een belangrijke taak. In verschillende lessen wordt hierin onderwezen, maar burgerschap is ook iets wat je ‘doet’. Het Dendron wil als het gaat om participatie ook bijdragen aan het maatschappelijk bewustzijn van haar leerlingen. In dat kader moeten leerlingen met ingang van het schooljaar 2021-2022 verplicht 25 uren invullen.

Er zijn verschillende manieren waarop invulling gegeven kan worden aan deze uren. Zo zijn er activiteiten op het Dendron die verband houden met burgerschap. Te denken valt verder aan vrijwilligerswerk bij verenigingen, organisaties en stichtingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator voor burgerschap, Anja Noijen. Stuur dan een mail naar a.noijen@stichtinglvo.nl.