PTA 2019-2020

Het Schoolexamen, ook wel het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen.

Voor de vakken die niet met een Centraal Examen afgesloten worden, geldt dat het schoolexamencijfer ook direct het eindcijfer is. Voor vakken die wel een Centraal Examen hebben, geldt de formule (SE + CE) / 2. Het schoolexamen wordt opgebouwd in de hele bovenbouw. Dit gebeurt voor de havo in de laatste twee jaar (klas 4 en 5). Voor vwo-leerlingen van onze school begint het schoolexamen voor de meeste vakken in vwo-5.

Havo-4

Aardrijkskunde Frans Maatschappijleer
Bedrijfseconomie Geschiedenis Natuurkunde
Biologie Informatica Nederlands
BSM KVm Scheikunde
CKV KVt Wiskunde A
Duits LO1 Wiskunde B
Economie LOB  
Engels Maatschappijwetenschappen  


Havo-5

Aardrijkskunde Informatica Natuurkunde
Biologie KVm Nederlands
BSM KVt Scheikunde
Duits Levensbeschouwing Wiskunde A
Economie LO1 Wiskunde B
Engels LOB  
Frans BECO  
Geschiedenis Maatschappijwetenschappen  


Vwo-4

Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurkunde
Bedrijfseconomie Grieks Nederlands
Biologie Informatica Scheikunde
BSM KVt Wiskunde A
CKV Latijn Wiskunde B
Duits LO1 Wiskunde C
Economie LOB Wiskunde D
Engels Maatschappijleer  
Frans Maatschappijwetenschappen  


Vwo-5

Aardrijkskunde Grieks Nederlands
Biologie Informatica Scheikunde
BSM KVt Wiskunde A
CKV Latijn Wiskunde B
Duits LO1 Wiskunde C
Economie LOB Wiskunde D
Engels BECO  
Frans Maatschappijwetenschappen  
Geschiedenis Natuurkunde  


Vwo-6

Aardrijkskunde Informatica Nederlands
Biologie KVt Scheikunde
BSM Latijn Wiskunde A
Duits Levensbeschouwing Wiskunde B
Economie LO1 Wiskunde C
Engels LOB Wiskunde D
Frans M&O  
Geschiedenis Maatschappijwetenschappen  
Grieks Natuurkunde