Loopbaanontwikkeling in vwo+

Op het Dendron College volgen leerlingen van vwo+ al vanaf de brugklas een intensief LOB-traject (loopbaanontwikkeling).

LOB per leerjaar van vwo+

  • In de vwo+-brugklas zijn de plussers bij het project 'Aan het werk! vijf dagdelen bezig met de betekenis van werk en doen ze daarna een meeloopdag bij pap of mam op het werk. Ouders lopen overigens ook een dagje mee op het Dendron College.
  • In vwo2+ is er het project 'Talent en ambitie'. Hierbij gaan we op veel manieren aan de slag met de begrippen 'talent' en 'ambitie' en hoe deze met elkaar samenhangen.
  • 'Op niveau in de regio' in vwo 3+ bestaat uit gastlessen, excursies, een ouder-kind-avond over kiezen en kiesstijlen. De leerlingen maken kennis met de bedrijfsetiquette en doen eendaagse stages bij functies voor hoogopgeleiden bij allerlei bedrijven en instellingen in de omgeving. In mei volgt er na de profielkeuze een Tour de brains met twee bedrijfsbezoeken die aansluiten bij het gekozen profiel. Aan het eind van het schooljaar organiseren de leerlingen een netwerkborrel voor ouders en voor iedereen van bedrijven en instellingen die gedurende het jaar heeft meegewerkt.
  • Vwo4+¬†heeft workshops 'ondernemerschap en ondernemend gedrag',¬†gastlessen, en projectmatig werken. Elke leerling maakt dit jaar een individueel plan om in leerjaar 5 uit te voeren. In leerjaar 5 krijgt elke leerling twee lesweken die nagenoeg vrij opneembaar zijn om het plan uit te voeren. De leerlingen presenteren hun plan voor een deskundige jury en nemen standplaats in op een informatiemarkt voor de vwo-afdeling en bezoekers.
  • 'Op niveau GO!' in vwo 5+: in het vijfde leerjaar is alles gericht op het bijstellen en uitvoeren van de individuele plannen. Aan het eind van het jaar volgt weer een eindpresentatie voor een jury, een informatiemarkt en de netwerkborrel.

Ontwikkeling bijhouden
De leerlingen houden een portfolio bij waarin ze alle zaken opnemen die ze belangrijk vinden aan hun persoonlijke ontwikkeling en waarin ze zich onderscheiden van anderen. De leerlingen kiezen elementen uit hun portfolio om uiteindelijk op te nemen in het plusdocument. Het plusdocument is een document dat leerlingen op eigen verzoek op grond van hun portfolio ontvangen bij hun diploma. Het plusdocument kan aan elke leerling worden uitgereikt op grond van een portfolio waarin geleverde prestaties zijn bijgehouden.