Loopbaanontwikkeling in havo/vwo

LOB, Loopbaanontwikkeling en -begeleiding, heeft op het Dendron College alle aandacht. Het gaat er niet alleen om, dat we onze leerlingen ondersteunen en adviseren op momenten dat zij een keuze voor een afdeling of een profiel moeten maken. LOB is belangrijk voor alle leerlingen, daarom maken we tijd vrij voor hun loopbaan.

Eigen kwaliteiten
Wij willen heel graag dat onze leerlingen zelf loopbaancompetenties gaan beheersen, waardoor ze vorm kunnen geven aan hun eigen (studie)loopbaan. Hiervoor moeten leerlingen hun eigen kwaliteiten ontdekken en kunnen benoemen, ze moeten weten wat ze willen en welke mogelijkheden ze hebben om te kunnen doen wat ze willen doen. Ook ontdekken leerlingen dat het hebben van een netwerk voor studie en beroep belangrijk is. Bij LOB werken we samen met allerhande bedrijven en instellingen in de regio, zodat leerlingen buiten school ervaringen kunnen opdoen die hen helpen bij het maken van beslissende keuzes.

Vanaf de derde klas havo en vwo worden de leerlingen intensief begeleid door de mentor bij het kiezen van het juiste profiel en een juiste vervolgstudie. We stimuleren leerlingen om buiten de school ervaringen op te doen, door met een beroepsbeoefenaar of het bezoeken van open dagen of meeloopdagen. Ze leren hierop reflecteren door het maken van mindmaps en het schrijven van verslagen. De decanen begeleiden de leerlingen (op afstand) in de keuzeprocessen. Don van der Heijden is het aanspreekpunt.

Dendron.dedecaan.net
Bij de keuzeprocessen wordt onder andere gebruikgemaakt van de site dendron.dedecaan.net. Alles wat met loopbaanoriëntatie te maken heeft, is hier te vinden. Of het nou gaat over profielkeuze, toelatingseisen hoger onderwijs, beroeps- of studiekeuzetesten, de door school georganiseerde LOB-activiteiten, open dagen op universiteiten of hogescholen, inschrijving in het hoger onderwijs, aanmelding voor studiefinanciering of over studeren in het buitenland. Voor deze site dendron.dedecaan.net kunnen ook de ouders zich aanmelden.