Cambridge English

Het Dendron College biedt leerlingen van havo en vwo klas 4 en 5 de mogelijkheid om deel te nemen aan Cambridge Engels.

Toelatingseisen

In klas 1, 2 en 3 vwo plus volgen de leerlingen lessen Preliminary Cambridge English. Die lessen zijn erop gericht om het mogelijk te maken vanaf klas 4-vwo Cambridge Engels te volgen. In maart kiezen de leerlingen van havo-3 of vwo-3 of zij daadwerkelijk in klas 4 willen beginnen aan Cambridge Engels, of liever alleen de reguliere lessen Engels willen volgen. Leerlingen die geen Preliminary CE hebben gevolgd mogen ook deelnemen aan CE in vwo-4 of havo-4, mits zij een zogenaamde Placement Test met goed gevolg hebben afgelegd en een positief oordeel van de docent Engels hebben gekregen. Deze Placement Test vindt medio juni plaats.

Omdat de lessen een intensieve voorbereiding op de examens voor het First Certificate in English (klas 4 havo vwo, niveau B2) en Advanced Certificate in English (klas 5 havo vwo, niveau C1) van de Universiteit van Cambridge zijn, wordt deze cursus pas geadviseerd bij een gemiddelde van een 7,5 of hoger op het tweede rapport voor Engels.

Lessen vanaf leerjaar 4

De leerlingen met Cambridge English volgen twee uur in de week meer les in klas 4 en 5 (zowel havo als vwo). Vanaf klas 6-vwo volgen alle leerlingen ter voorbereiding op de schoolexamens en het centraal schriftelijk examen regulier Engels; het blijft in klas 6-vwo echter mogelijk om Cambridge te volgen voor leerlingen die ook het Proficiency Certificate (niveau C2) willen halen. Dit gebeurt dan in de vorm van zelfstudie onder begeleiding van de docent CE.  De drie certificaten die onze leerlingen kunnen behalen, worden wereldwijd erkend.

Kosten

Aan het volgen van Cambridge English zijn extra kosten verbonden, aan regulier Engels niet. De kosten zijn met name de kosten voor het examen (ongeveer € 230,- per examen/certificaat). Het Dendron College is alleen Preparation Centre, wij nemen de examens niet zelf af. Examens worden afgenomen bij de British Council in Eindhoven en worden beoordeeld door het Language Assessment Centre van de Cambridge University.

Meer over Cambridge English

De prestigieuze Universiteit van Cambridge heeft voor iedereen waarvan Engels niet de moedertaal is een English Language Assessment opgezet, dat wereldwijd erkend wordt. Ruim 20.000 werkgevers, universiteiten en ambassades accepteren de Cambridge-certificaten als bewijs van behaalde vaardigheden in de Engelse taal. Wie de examens van dit assessment haalt, vergroot daarmee de toekomstmogelijkheden op studeren of werken in het buitenland, bijvoorbeeld in Engeland, Canada, de Verenigde Staten en Australië.

Contactpersoon is de docent Cambridge English, dhr. F. Hendriks. Te bereiken via f.hendriks@stichtinglvo.nl.

Voor algemene informatie kunt u de website van CE raadplegen door te klikken op het onderstaande logo.