Voor ouders/verzorgers

School en gezin werken samen om het beste uit elke leerling te halen. Bij ons zijn ouders/verzorgers meer dan welkom. Op ouderavonden voor het tien-minutengesprek, maar ook voor een meeloopdag met hun brugklaskind, voor het verzorgen van een gastles over hun beroep of deelname aan excursies. Ouders: onze partners in onderwijs.

Op het Dendron College is er veel mogelijk voor de leerlingen. Denk aan het Vakcollege, de VWO+-klas of de muziek-theaterklas. Kortom, Dendron verrijkt! Ook voor ondersteuning voor de leerlingen zijn er faciliteiten: studiebegeleiding, ondersteuning bij dyslexie of faalangst. Lees meer.

Communicatie

Uw belangrijkste aanspreekpunt is de mentor en deze kunt u bereiken via het algemene telefoonnummer +31(0)77-3970880 of door te e-mailen. Meer informatie onder contact.

Driemaal per jaar ontvangen de ouders een rapport over de studieresultaten en de studiehouding van hun kind. Daarnaast wordt er ook nog in bepaalde afdelingen advies gegeven over de voortzetting van de studie. Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien via Somtoday. Voor informatie over de studieresultaten kunnen de ouders terecht bij de mentor, die de speciale zorg voor de studie van de leerling en voor de goede sfeer in de klas heeft.

We betrekken ouders graag bij de school en u ontvangt regelmatig onze Dendron-nieuwsbrief.