Naschools Sporten

Naschools Sporten Dendron is een breed sportkennismakingsprogramma voor alle leerlingen van het Dendron College, die na schooltijd nog extra willen sporten. We werken hierbij samen met clubs en verenigingen uit de regio. Onze leerlingen krijgen de kans om kennis te maken met veel verschillende takken van sport. 

Het doel is natuurlijk extra bewegen, maar ook zélf ervaren wat een bepaalde sport inhoudt om daarna gerichte keuzes te kunnen maken. Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere moeten we een kleine bijdrage vragen om de onkosten van onze externe partners te vergoeden die voor ons bepaalde clinics gaan verzorgen.

De activiteiten vinden plaats in en rondom de sportaccommodaties van Afslag 10. Leerlingen kunnen nog even lekker gaan sporten, zodat ze daarna lekker fris aan het huis- en leerwerk kunnen beginnen. 

Bekijk hier het programma voor schooljaar 2017 - 2018.

Nieuw dit schooljaar is 'Leerling vs. docent'. Denk jij dat je sneller, sportiever, handiger of sterker bent dan de docenten? Doe dan mee met deze uitdaging en sport tegen / samen met de docenten van het Dendron.

Bekijk hier het programma Leerling vs. docent 

Aanmelden gaat via Magister > ELO > Inschrijven > Activiteit > Naschools Sporten Dendron

Leergeld Horst aan de Maas zal een vergoeding verstrekken voor kinderen waarvan ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden 120% bijstandsnorm. Er kan een aanvraag ingediend worden bij Leergeld Horst aan de Maas met vermelding van de kosten, de activiteit en over welke periode deze activiteit plaatsvindt. Vervolgens zal er een cheque/waardebon uitgeschreven worden, die bij aanvang van de activiteit ingeleverd kan worden.