Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

Sinds schooljaar 2007-2008 valt BSM niet meer weg te denken op het Dendron College. Ieder jaar wordt er zowel op HAVO als op VWO in de bovenbouw met een nieuw cluster gestart.

Bewegen, Sport en Maatschappij biedt een breed en uitdagend programma. Op praktisch gebied is er een aanbod van nieuwe onderdelen ten opzichte van de lessen bewegingsonderwijs. Daarnaast vindt er een verdieping plaats op onderdelen die al in het curriculum van de sectie L.O. staan. 

Kennis over al deze onderdelen vormt maar een fractie van de theorie. Fysiologie, anatomie, trainingsleer, EHBO & reanimatie zijn voorbeelden van onderdelen die uitvoerig worden behandeld en getoetst. Ook wordt de rol van de sport in de samenleving bestudeerd. In VWO-6 gaan we zelfs wat dieper, door de focus op sportmarketing en sportsponsoring. 

Daarnaast zijn er een aantal ‘regelopdrachten’ waarbij onze leerlingen een tweetal projecten uitvoeren:

  1. Het organiseren van een sportdag èn deze ook in de praktijk uitvoeren.
  2. Het organiseren en uitvoeren van een circus voor basisschoolleerlingen van De Twister.

Onze BSM-groepen betekenen soms méér binnen onze organisatie: de introductiedag van VMBO-3, de introductiedag van de brugklassen, de open dag en de sportdagen zijn voorbeelden waarin deze leerlingen belangrijk zijn voor onze school.