Ondernemende leerlingen

Ben jij een ondernemende leerling? Wil je later een eigen bedrijf of spreekt de zakenwereld jou aan? Dan zit je goed op het Dendron. Wij bieden ook programma's aan voor de ondernemers van de toekomst.

International Business College (IBC)

Op het Dendron College kun je in 4 havo, wanneer je kiest voor het profiel E&M starten met het International Business College (IBC). IBC bieden we aan in de vorm van 20-80 learning. Dat betekent dat je 80% van de tijd gewone lessen krijgt en 20% van de tijd gaan we aan de slag met leren door doen. Ondernemendheid, oriëntatie op je vervolgstudie, onderzoeken en ontwerpen, competentieontwikkeling en het toepassen van moderne vreemde talen, het zijn allemaal elementen die bij IBC aan bod komen.

IBC is een programma voor leerlingen van havo 4 en 5 die voelen voor ondernemendheid en een breed beeld willen krijgen van de economische sector. Je gaat een extra uitdaging niet uit de weg, je bent nieuwsgierig naar de wereld buiten school en je leert graag door doen. Je wilt nu alvast meedraaien in die echte wereld. En je bent al best goed in zelfstandig werken en vooruit denken.

Waarom doe je mee?

Je doet mee, omdat je graag leert door doen én omdat het je leuk lijkt om op een heel  andere manier op school bezig te zijn. Je wilt veel meer zelf doen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat je doet. Natuurlijk heb je ook interesse in de zakenwereld en/of in de financiële wereld. Heel veel beroepen oefen je nu en in de toekomst uit als “Zelfstandige Zonder Personeel” (ZZP ‘er) , dus ook om die reden is IBC een goede voorbereiding op jouw toekomst. Het is niet per se noodzakelijk dat je een toekomst als zelfstandig ondernemer voor je ziet, maar je wilt je wel ontwikkelen tot iemand die zich weet te presenteren, die uitdagingen aangaat en goed kan samenwerken.

Wat doe je dan allemaal?

De IBC-dagen zijn echte doe-dagen, er zijn weinig klassikale lessen. Je krijgt bij IBC veel gastlessen en excursies. Je leert presenteren en solliciteren en je leert je bewegen in de zakenwereld. Je richt in een groep van 4 of 5 leerlingen je eigen junior company op en houdt marktonderzoeken. Je gaat aan de slag met aandeelhouders, houdt je bedrijf draaiend en zorgt dat de boekhouding klopt. Aan het eind van het traject wordt de balans opgemaakt en wordt het bedrijf opgeheven. Ook zijn er gastlessen en loop je stage. Ondernemen moet je doen! Ook ga je 4 of 5 dagen op bedrijfsstage. Bij IBC is geen dag hetzelfde. Je leert er kansen zien en kansen pakken!

Landelijk concept

IBC  is een landelijk concept. Je krijgt naast het reguliere taalonderwijs een meer op handel gericht taalonderwijs. Bovendien zal IBC participeren in lopende internationaliseringprojecten met Duitsland of andere partners. Een andere mogelijkheid is buitenschools leren in een internationaal bedrijf. De term ‘Business’ staat voor ondernemendheid en ondernemerschap in het algemeen. Er is gekozen voor de term ‘College’, omdat er in de tijd dat de leerling op het IBC zit, er zo min mogelijk klassieke schoolsituatie zal zijn: er zijn allerlei activiteiten in de vorm van buitenschools leren, lezingen, modules. Je ontvangt een mede door het ministerie van OC&W en van Economische Zaken ondertekend certificaat bij je diploma bij de afsluiting van het IBC-programma.

Gezond ondernemen moet je doen!

Vanaf schooljaar 2016-2017 kun je deelnemen aan het project: Gezond ondernemen moet je doen! Alle leerlingen die iets hebben met ondernemerschap en met gezondheid en/of lifestyle kunnen meedoen. Het maakt niet uit in welke klas je zit, als je maar voelt voor ondernemerschap rond gezonde voeding of lifestyle. 

Waarom doe je mee?
Je doet mee, omdat ondernemen, een eigen project beheren of een zaak starten, je helemaal te gek lijkt en omdat jij je graag wilt ontwikkelen in de praktijk. Je geniet van deze extra uitdaging waarmee je je straks bij het vervolgonderwijs kunt onderscheiden. Deelname aan dit project geeft je in ieder geval recht op een certificaat dat aan het eind van je opleiding inwisselbaar is voor een plusdocument bij je diploma!

Wat doe je dan?
Je werkt in een projectgroep onder andere aan de volgende onderwerpen: Ondernemerschap en ondernemendheid, soorten ondernemingen, gezondheid, streekproducten, lifestyle, ondernemersplan etc. Ook volg je praktijklessen voor het gouden idee: bedenken van een goed idee waarbij je ondernemend bezig bent. Tassenontwerpen en verkopen? Een muscial bedenken en uitvoeren? Een gezond hapje ontwikkelen? Het kan allemaal als je ondernemend bent!

Wanneer is het?
Het project zal voor een groot deel onder schooltijd plaatsvinden. We werken niet met een vast moment, omdat je dan steeds dezelfde lessen zou missen. Voor deze projecturen krijg je verlof. Voorwaarde is wel dat je cijfers op niveau zijn en dat je af en toe wat lessen kunt missen. Aanmelden hiervoor kan alleen via je mentor.