Kunstklas

De Kunstklas bestaat uit maximaal 32 leerlingen die samen komen ‘kunsten’, 20 blokuren in het jaar. Bijzonder is dat dit leerlingen zijn vanuit de hele school; alle niveaus en leeftijden komen samen, wat heel inspirerend werkt.

 

In de Kunstklas komen onderwerpen voorbij die in de reguliere lessen KVb (kunstvakken beeldend) niet aan bod komen. Er wordt gewerkt in 6 blokken, verdeeld over 20 donderdagen, vanuit een workshop, kunstenaar, techniek of excursie. Eerdere projecten van de Kunstklas zijn: schilderen in de stijl van Vincent van Gogh in het centrum van Horst; ‘Sterren op doek’; een project en expositie in het Kunstlab van het Odapark in Venray; het maken van een ontwerp voor het tunneltje ‘Terhorst’ bij de Kasteelse bossen; en nog veel meer. Daarnaast is er één keer per jaar een excursie naar musea, kunstacademie of atelier. In sommige blokken wordt er lesgegeven door gastdocenten. Elk jaar is op een bijzondere locatie een eindexpositie.

De kunstklas is dé kans om meer van kunst te proeven! Je ontwikkelt beeldende vaardigheden en ontdekt je sterke creatieve kanten en je talent. Het is daarnaast een goede basis voor je verdere studiekeuze.

Wanneer?
De Dendron Kunstklas is verdeeld over 20 donderdagen, in blokuren op het 8e en 9e uur. Een keer per schooljaar ga je met de Kunstklas een hele dag op excursie.

Hoe vaak?
Van september tot aan de meivakantie buiten het reguliere lesprogramma een blokuur extra Kunst.

Wat kost het?
De kosten voor de Dendron Kunstklas zijn €100,- per schooljaar. Hiervoor krijg je een breed en gevarieerd kunstprogramma. Dit bedrag is inclusief excursie en materialen.

Meer informatie en aanmelden? Neem hiervoor contact op met Jenny Dirckx (j.dirckx@stichtinglvo.nl) of Jolanda Nabben (j.nabben@stichtinglvo.nl).

Bij meer dan 32 aanmeldingen kan het zijn dat je op een reservelijst komt te staan.