Kunstklas

De Kunstklas is een groep van maximaal 32 leerlingen die iedere maandag na schooltijd komt 'Kunsten'. Bijzonder is dat dit leerlingen zijn vanuit de hele school; alle niveaus en leeftijden komen samen, wat heel inspirerend werkt.

In de Kunstklas komen onderwerpen voorbij die in de reguliere lessen KVb (kunstvakken beeldend) niet aan bod komen. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met het schilderen in de stijl van Vincent van Gogh in het centrum van Horst, Sterren op doek, streetart en is er een project en expositie geweest in het Kunstlab van het Odapark in Venray. Hierbij wordt ook lesgegeven door gastdocenten. Daarnaast gaan we één keer per jaar op excursie naar musea, kunstacademie of atelier waarbij we verschillende kunstvormen bewonderen en ervaren. Elk jaar is op een bijzondere locatie een eindexpositie.

De kunstklas is dé kans om meer van kunst te proeven! Je ontwikkelt beeldende kwaliteiten en ontdekt je sterke creatieve kanten en je talent. Het is ook een goede basis voor je verdere studiekeuze.

Wanneer?
De Dendron Kunstklas is op maandag het 8e en 9e uur. Ook gaan we één keer per schooljaar een hele dag op excursie.

Hoe vaak?
Van september tot aan de meivakantie buiten het reguliere lesprogramma een blokuur extra Kunst.

Wat kost het?
De kosten voor de Dendron Kunstklas zijn €100,- per schooljaar. Hiervoor krijg je een breed en gevarieerd kunstprogramma. Dit bedrag is inclusief excursie en materialen.

Meer informatie en aanmelden? Neem hiervoor contact op met Jenny Dirckx (j.dirckx@dendron.nl) of Jolanda Nabben (j.nabben@dendron.nl).

Bij meer dan 32 aanmeldingen kan het zijn dat je op een reservelijst komt te staan.