Dendron Virtual Reality

Virtual reality (VT) is een opkomende technologie. Op het Dendron College willen we deze technologie graag inzetten om ons onderwijs nog beter te maken. Om dit doel te bereiken hebben wij op onze school een speciaal virtual reality team van leerlingen en docenten. Samen houden zij zich bezig met de vraag: ‘Hoe kunnen we met VR het onderwijs beter maken?’

Dat doen we door:

We ontwikkelen ook eigen virtual reality materiaal zoals:

Samenwerking met TeachVR

Sinds kort is Dendron Virtual Reality een samenwerking aangegaan met TeachVR. TeachVR is een nieuw platform voor educatieve virtual reality content. TeachVR vult de missing link tussen onderwijs en virtual reality. DendronVR en TeachVR profiteren door de samenwerking van elkaars expertise om zo het Nederlandse (en later internationale) onderwijs te voorzien van geschikte VR- content.

De leerlingen op het Dendron (speciaal VR-team) werken al sinds 2 jaar aan het ontwikkelen en zoeken van content voor virtual reality tijdens de lessen, zoals bij:

  • Levensbeschouwing
  • Aardrijkskunde
  • Frans
  • Nederlands
  • Natuurkunde
  • Biologie

Het Dendron Virtual reality team loopt voorop in de ontwikkelingen voor VR in het VO. Heb je interesse? Alle leerlingen van het Dendron kunnen zich hiervoor aanmelden, op voorwaarde dat je goede cijfers haalt/ blijft halen voor de andere vakken. 

Meer informatie via Martijn Janssen of via vr@dendron.nl