Corona

In lijn met de richtlijn van het ministerie is het Dendron College dicht tot 6 april vanwege corona.

Vandaag heeft het kabinet een spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM gehad (in afstemming met de vakcentrales) om te bepalen of de scholen vanaf morgen alsnog te sluiten. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten van maandag 16 maart tot en met 6 april 2020. Hiermee wijkt het kabinet van het eerder gecommuniceerde beleid af om de scholen zoveel mogelijk open te houden.

Dit betekent dat het Dendron College gesloten zal zijn, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben zijn welkom op school. Deze lijst kunt u online bekijken. Alle andere leerlingen, ook eindexamenleerlingen, mogen niet naar school komen. 

Via de nieuwsberichten kunt u de meest actuele maatregelen vanuit het Dendron lezen, evenals correspondentie met ouders en leerlingen. Hieronder worden deze berichten ook gelinkt. 


 Belangrijke websites:


Nieuwsberichten en maatregelen rondom het coronavirus vanuit het Dendron College: