Jaarplanning

Jaarplanning Dendron College schooljaar 2016-2017

(voor uitgebreide informatie: zie Magister /agenda)

November 2016

1 november

Mentoren ouderavond VMBO op uitnodiging van de mentoren

2 november

Masterclass

7 november

Keuzeavond BWI of PIE VMBO 2 vakcollege

9 november

Masterclass

14 november

Voorlichtingsavond HBO/WO

15 november

Voorlichtingsavond HBO/WO

16 november

Masterclass

17 november

Voorlichtingsavond HBO/WO

21 november

OR

23 november

Inhalen toetsen 1e trimester VMBO 3/4

23 november

Masterclass

24 november

Inhalen toetsen 1e trimester VMBO 3/4

24 november

Studieverlof 6e  t/m 9e uur HA4/5 en VW4/5/6

25 november t/m 2 december

Toetsweek

30 november

Masterclass

 

December 2016

5 december

Inhalen toetsen BB

7 december

Masterclass

8 december

MR

13 t/m 20 december

Uitreiking rapporten

14 december

Masterclass

20 en 21 december

10-minuten gesprekken

21 december

Masterclass

22 december

Uiterste inleverdatum profielwerkstuk HA5 en VW6

24 december t/m 8 januari

Kerstvakantie


Januari 2017

10 t/m 23 januari

Afname periode rekentoets 2F en 3F

11 januari

Masterclass

16 januari

Voorlichtingsavond MBO

16 januari

OR

18 januari

Masterclass

23 januari

Infoavond keuzes TK2

25 januari

Masterclass

26 januari

Poëzie avond bibliotheek 3e klassen

28 januari

Meeloopdag groep 8 leerlingen

30 januari

Informatieavond profielkeuze HV3

31 januari

Presentatie profielwerkstukken HA5


Februari 2017

1 februari

Masterclass

1 februari

Presentatie profielwerkstukken VW6

2 februari

Mini-spektakel

6 februari

Informatieavond keuzes VT3

7 februari

Informatieavond keuze MD of TV     VB1, VK1 en TK1

8 februari

Masterclass

9 februari

Open Huis

15 februari

Masterclass

20 februari

OR

20 en 21 februari

Evaluatie SBC Coaches

21 t/m23 februari

Spektakel

22 februari

Masterclass

25 februari t/m 5 maart

Carnavalsvakantie

Dendron College schooljaar 2016-2017

Maart 2017

7 maart

Voorlichtingsavond Gymnasium HV1 en VW1

7 t/m 20 maart

Afname periode rekentoets 2F en 3F

8 en 9 maart

Schoolfotograaf

8 maart

Masterclass

8 maart

MR

15 maart

Masterclass

20 en 21 maart

Aanmelden nieuwe leerlingen

20 maart

Inhalen toetsen 2e trimester VMBO 3/4

20 maart

OR

21 maart

Inhalen toetsen 2e trimester VMBO 3/4

21 maart

Studieverlof 6e  t/m 9e uur HA4/5 en VW4/5/6

22 maart

Masterclass

22 t/m 29 maart

Toetsweek

30 maart

Inhalen gemiste toetsen toetsweek


April 2017

4 april

Herkansingen MA  VMBO 4

6 april

MR

10 t/m 14 april

Uitreiking rapporten m.u.v. VMBO4, HA5 en VW6

13 april

Informatieavond Londonreis

17 april

Vrij i.v.m. Pasen

19 april

Uitreiking rapporten VMBO4, HA5 en VW6

19 en 20 april

10-minuten gesprekken m.u.v. VMBO4, HA5 en VW6

21 april

Slotdag examenleerlingen

22 april t/m 7 mei

Meivakantie


Mei 2017

8 mei

Start CSPE VMBO-kader

9 mei t/m 12 mei

Afname digitale examens VMBO-basis

10 t/m 24 mei

Centrale Examens

15 mei

Start CSPE VMBO-basis

22 mei

OR

25 en 26 mei

Vrij i.v.m. Hemelvaart

29 mei t/m 9 juni

Afname periode rekentoets 2F en 3F


Juni 2017

1 juni

Gala

5 juni

Vrij i.v.m. Pinksteren

14 juni

Uitslag Centrale Examens VMBO, HAVO en VWO

19 juni

Start Centrale Examens tweede tijdvak

19 juni

OR

20 juni

MR

21 juni

Kennismakingsdag nieuwe brugklasleerlingen

22 juni

Infomarkt op niveau  VW3, 4 en 5

29 juni t/m 6 juli

Toetsweek

30 juni

Uitslag Centrale Examens tweede tijdvak


Juli 2017
 

3 juli

Inleveren boeken examenklassen

6 juli

Diplomauitreiking VMBO

7 juli

Diplomauitreiking HAVO/VWO

10 juli

OR

10 en 11 juli

Boeken inleveren volgens schema

14 juli

Uitreiking rapporten

15 juli t/m 27 augustus

Zomervakantie