Welkom op de Dendron-website!

Het Dendron College is een brede scholengemeenschap en omvat de afdelingen Gymnasium, Atheneum, HAVO, VMBO Leerwegondersteunend Onderwijs, VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg, VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg en VMBO Theoretische Leerweg. De beroepsgerichte afdelingen zijn: Bouwen Wonen Interieur, Metalektro en Zorg & Welzijn.

Tijdens het schooljaar 2014/2015 bezoeken ongeveer 2150 leerlingen de school. Ongeveer 220 medewerkers (ruim 175 docenten) leveren in deze school hun bijdrage aan een optimaal klimaat voor onderwijs en vorming.