Welkom op de Dendron-website!
Het Dendron College is een brede scholengemeenschap die na fusie ontstaan is per 1 augustus 1995. Deze scholengemeenschap omvat de afdelingen Gymnasium, Atheneum, HAVO, VMBO Leerwegondersteunend Onderwijs, VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg, VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg en VMBO Theoretische Leerweg. De beroepsgerichte afdelingen zijn: Bouwen Wonen Interieur, Metalektro en Verzorging.

Tijdens het schooljaar 2013/2014 bezoeken ongeveer 2150 leerlingen de school. Ongeveer 220 medewerkers (ruim 175 docenten) leveren in deze school hun bijdrage aan een optimaal klimaat voor onderwijs en vorming.